Marleen Vanwildemeersch kapt met de actieve politiek


Marleen Vanwildemeersch stopt met aan politiek doen en is geen kandidaat meer voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.

 

Marleen VWM: “In oktober 1988 was ik voor de eerste maal kandidaat  bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ik kreeg het vertrouwen van de kiezer , en dit was ook zo in de daaropvolgende legislature: 1994, 2000,2006 en 2012.. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen ben ik geen kandidaat meer want ik wil   de jongeren   de  kans    geven om de toekomst van Zwalm verder uit te bouwen.

Ik kijk tevreden terug op die periode. Ik heb drie meerderheden meegemaakt, waarvan  twee als oppositieraadslid (onder de burgemeesters Eeckhout en De Colfmacker)  en in één ervan  als lid van de meerderheid (Bruno Tuybens)  waarbij ik 3 jaar  schepen was.”

Op alle plaatsen verkozen

Marleen VWM: “Ik heb op alle mogelijke plaatsen gestaan op een lijst maar telkens was ik verkozen. Ik ben daar eerder dankbaar dan fier over. Ik heb gedurende die ganse periode, in om het even welke constellatie, getracht te handelen in het belang van onze gemeente en haar burgers.”

Politiek heeft zijn wetmatigheden

Marleen VWM: “ Politiek heeft zijn wetmatigheden. Meerderheden denken teveel aan hun eigen en denken dat zij steeds de waarheid in petto hebben.

Wie denkt dat de beste idee ën van de oppositie altijd minder waard zijn dan de voorstellen van de meerderheid  doet de waarheid geweld aan. Ik heb dat meermaals meegemaakt en dit fanatisme, samen met de soms ongebreidelde persoonlijke ambitie van sommige mandatarissen,  zijn de minpunten die ik   in de voorbije jaren rondom mij zag.”

Dankbaar

Marleen VWM: “Toch wil ik dit overstijgen en blijf ik erbij dat ik echt dankbaar en tevreden ben dat ik 5x na mekaar verkozen werd en mij ten dienste kon stellen . Ik hoop dan ook dat diegene die verkozen worden in oktober 2018 , hun beloften  – die nav de verkiezingen kenbaar gemaakt worden –  zullen houden en dat de meerderheid de oppositie au serieux zal nemen. en dit in het belang  van alle Zwalmse inwoners. Zou het in Zwalm echt niet mogelijk zijn, dat voorstellen beoordeeld worden op de inhoud en de goedkeuring niet afhankelijjk is van de persoon die het voorstel aanbrengt ?  Ik ben benieuwd.….”

 

Foto’s Marleen Vanwildemeersch

Foto   Marleen Vanwildemeersch als Zwalms schepen tijdens het prinselijk bezoek aan Zwalm in 2011.

Foto Marleen Vanwildemeersch was lijsttrekker van Samba in 2006. Lijstduwer was toen Bruno Tuybens.

Foto’s archief Bert Broos