Voor 34 uittreksels en attesten hoe je je in Zottegem niet te verplaatsen

Het E-loket met een online-aanbod van op te vragen documenten is fors uitgebreid.

Sinds vorige week kan hoef je je voor 34 uittreksels en attesten niet meer naar het Administratief Centrum Sanitary te verplaatsen. Je kan ze gemakkelijk thuis online aanvragen via het e-loket op de website van de stad Zottegem (www.zottegem.be/e-loket), 24 uur op 24, 7 dagen op 7.  Je kan je identificeren met je elektronische identiteitskaart, via een token of een beveiligde app kan.

Een paar voorbeelden van online beschikbare documenten:

* uittreksel geboorteakte; uittreksel huwelijksakte; uittreksel bevolkingsregister

* uittreksel overlijdensakte; uittreksel strafregister

* attest samenstelling gezin; attest van leven; attest van verblijf / nationaliteit

* attest van verblijf voor een huwelijk; attest van woonst / woonplaatshistoriek

“Een enorme sprong voorwaarts voor onze dienstverlening”, klinkt het bij burgemeester Jenne De Potter (CD&V). “De documenten thuis opvragen en doorsturen of afdrukken bespaart ons niet alleen ongelofelijk veel tijd en moeite, het ontlast ook onze diensten zodat de wachtrijen voor anderen korter worden. Ook op de dienst burgerzaken is een computer en printer beschikbaar, waarbij mensen ter plaatsen de gewenste documenten zelf kunnen opvragen en afdrukken en kunnen worden bijgestaan bij eventuele vragen.”

Voor mensen die onvoldoende vertrouwd zijn met een computer blijft het loket van de dienst bevolking uiteraard beschikbaar om de nodige attesten of uittreksels op te vragen.