Heel wat eedafleggingen in Brakelse gemeenteraad

 

Er werd kennis genomen van de eedaflegging van schepen M. Gyselinck tot burgemeester wnd. Zijzelf wordt als nieuwe burgemeester wnd. in het schepencollege vervangen door schepen Andr é  Flamand.

Als gevolg van het ontslag van schepen S. Devleeschouwer legde schepen Peter Vanderstuyf opnieuw de eed af.

Stefaan Devleeschouwer die eerst als verontschuldigd werd aangekondigd kwam evenwel de raadszaal binnen als die enkele minuten bezig was.

Op het volgende college zal de taakverdeling binnen het college vastgelegd worden.

Voor een reeks van samenwerkingsverbanden werden de agendapunten goedgekeurd en vertegenwoordigers aangesteld. Dit laatste nam heel wat tijd in beslag doordat de N-VA  fractie haar eigen kandidaat naar voren schoof in de plaats van Andr é Flamand.   Er diende met stembriefjes te worden gestemd maar de kandidaat van de meerderheid haalde het duidelijk gesteund door de CD&V-oppositie.

Deze laatste (Andr é Flamand) had volgens de N-VA een enorm aandeel in de deal tussen de gemeente  Brakel en rusthuis Najaarszon. Er is immers een audit gemaakt door Vlaanderen en volgens de Brakelse N-VA zijn de afgesloten afspraken nefast voor de belastingbetaler.   Brakel nam al een advocaat onder de arm en Jan Haegeman (N-VA) vroeg wat diens intenties zijn. Alexander De Croo ging niet in op de audit want het gaat om geheime documenten die niet openbaar mogen gemaakt worden. “Ik pas enkel de wet toe.“

Volgens de N-VA moet het potje gedekt blijven

N-VA-gemeenteraadslid Kristof De Ruyck: “Ik ontving deze week een aangetekend schrijven van een groot en duur advocatenkantoor — het geld kan blijkbaar niet op in het rusthuis — waarin ik echt afgedreigd wordt in dit dossier. Men verwijt mij de geheimhoudingsplicht te hebben doorbroken, terwijl het als gemeenteraadslid natuurlijk net mijn plicht is om wantoestanden bloot te leggen. Als de rusthuisuitbater mij voor het gerecht wil slepen omdat ik waak over de belangen van de Brakelaars, dan moet hij dat vooral doen.”

Het advocatenbureau dat door de rusthuisuitbater onder de arm werd genomen, stelt zich onder meer vragen bij de wijze waarop de N-VA inzage heeft gekregen in een dossier dat — aldus de uitbater — alleen voor de OCMW-raadsleden bestemd was.

Kristof De Ruyck: “Het antwoord daarop is nogal eenvoudig. Wij hebben gewoon die Audit opgevraagd bij de gemeentediensten en ze hebben ons die zonder verdere commentaar bezorgd. Ik sta dus recht in mijn schoenen.”

Het is overigens niet de eerste keer dat in dit dossier met een rechtszaak wordt gedreigd. In het begin van deze legislatuur kreeg ook N-VA-fractieleider Jan Haegeman met zo’n dreigement te maken.

Jan Haegeman: “Dat klopt. In volle gemeenteraadszitting dreigde een schepen mij toen effectief een proces aan te doen indien we nog verder communiceerden over het dossier van het rusthuis. Wat hier gebeurt is compleet van de pot gerukt. Politieke processen zijn dus blijkbaar niet alleen iets voor Turkije of Spanje, ook in Brakel kunnen ze er wat van. Maar wij laten ons niet muilkorven. De Brakelaars hebben recht op de waarheid.

 

Toen Andr é Flamand de eed diende af te leggen verliet de N-VA fractie eventjes het halfrond.

 

Aanleg fietspaden

Het bestek met het oog op het bouwrijp maken van de Ronsesestraat voor de aanleg van fietspaden tussen het Rondpunt en de Sint-Martensstraat werd goedgekeurd. De overheidsopdracht met het oog op het aanstellen van een aannemer kan nu opgestart worden.

 

De adjunct-algemeen directeur en algemeen directeur legden de eed af. Het gaat om Bianca De Staercke en  Jürgen De Mets .