Politiek Zottegem : Schepen Vansintjan geeft uitleg bij zijn beleid, het verkeer en de woonuitbreiding

De Beiaard stelt vragen aan Peter Vansintjan, als schepen verantwoordelijk voor verkeersveiligheid, openbare werken, openbare orde en nutsvoorzieningen.

Voor deze hardwerkende christendemocraat is het engagement voor Zottegem belangrijk,… belangrijker dan de Brusselse politiek. Vansintjan geeft aan waar de prioriteiten liggen en hoopt dat zijn inspanningen de Zottegemmenaren overtuigen om hem te laten verder werken aan de uitbouw van de stad.

De wind van voor krijgen zorgt voor verkoeling.

Wie veel doet zal veel reactie oproepen. Soms is v éél niet eens genoeg want voor bepaalde deelgemeenten kan de verdere aanpak, van bijvoorbeeld verkeersproblemen, niet snel genoeg gaan.

Het schepenambt is vandaag een gespecialiseerd vakgebied.

Zottegem is tijdens het beleid van Vansintjan weer wat ‘groter’ geworden met leef- en woonuitbreiding en ook voor de economie is er ruimte bijgekomen. Overal zijn er bouw- en logistieke werken afgehandeld of nog aan de gang, privaat zowel als door de lokale en hogere overheid. Alles moet op mekaar afgestemd geraken. Dat is een kolfje naar de hand van politici die liever handelen dan palaveren.

Een gesprek

De Beiaard : Meneer Vansintjan, als schepen kan u een tastbaar resultaat voorleggen. Hoe is het u afgegaan, als mens en politicus, om dit omvangrijke pakket onder uw hoede te krijgen?

Peter Vansintjan : Ik hecht heel veel belang aan mijn engagement in Zottegem als schepen. Je kan directe dingen doen die de mensen raak in hun dagelijks leven Ik heb ingezet op een consequent verkeersbeleid waarbij aandacht wordt geschonken aan verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers.

De Beiaard : Hoe evalueert u de afgelopen stadsuitbreiding? Hoe ziet u de toekomt?

Peter Vansintjan : We investeerden de voorbije zes jaar 200.000 eur per jaar aan nieuwe fietspaden iets wat ik de volgende zes jaar wil verhogen tot 300.000 eur per jaar. Daarnaast werd 200.000 per jaar geïnvesteerd in vernieuwing van voetpaden en 150.000 aan vernieuwing van wegen. Deze bedragen moeten zeker worden behouden.

Er werd de voorbije periode voor 10 miljoen euro aan rioleringsprojecten ge ëngageerd die nu één voor één worden uitgevoerd. De Vlamme en Marebeekstreek zijn reeds gerealiseerd. De Heldenlaan, de Wijnhuizestraat, de Welzijnsstraat en de Bambosstraat volgen. We legden Fietsstraten aan en hebben drie schoolomgevingen heraangelegd voor meer dan 1 miljoen euro. Alle scholen worden uitgerust met octopuspalen en meubilair.

Ik heb dus de vele bevoegdheden ten volle ingevuld met zeer veel initiatieven. De uitbreiding van Zottegem Door projecten als de Lelie, het college zijn voorbeelden van samenwerking tussen privaat intiatief en de stad. Beide partijen winnen erbij. We krijgen bijvoorbeeld een ondergrondse parking en er komen 67 mooie appartementen bij.

De Beiaard : Stel dat u na de verkiezingen mag verder werken met dezelfde mandaten, of dat u raad mag geven aan de volgende mandataris, wat zou u de volgende legislatuur willen verwezenlijkt zien?

Peter Vansintjan : De komende zes jaar wil ik op dit tempo verder werken om Zottegem nog beter en leefbaarder te maken. Ik heb zeker zin om nog zes jaar schepen te zijn met dezelfde bevoegdheden. Immers vele werven zijn opgestart doch niet af.

De Beiaard : Wat mogen de kiezers in de toekomst verwachten van u, als politicus?

Peter Vansintjan : Ik kom veel onder de mensen en luister naar wat hen bezig houdt en speel daar dan op in. Mijn contacten in Brussel wend ik aan om belangrijke dossier af te werken bijvoorbeeld de Sanitary site en de parking van de NMBS.