De Muur, Muro en Mûr in één Muurverbond


De burgemeesters van Geraardsbergen, Guerl édan en San Pietro di Feletto (zie foto) gaan een internationaal samenwerkingsverband aan.

Een Muurverbond
De Burgemeesters van Italiaanse San Pietro di Feletto, Franse Guerl édan en Geraardsbergen tekenen een samenwerkingsakkoord, dat resulteert in een ‘ Muurverbond’ tussen het Italiaanse Il Muro di Ca’ delPoggio, de Franse Muur van Mûr-de-Bretagne en de Muur van Geraardsbergen. Na afloop van de Touretappe met aankomst op de Mûr-de-Bretagne werd donderdag door de delegaties uit de drie steden een plechtig ‘Muurverbond’ ondertekend. Dit gebeurde gisteren door o.a. burgemeester Guido De Padt en schepen van sport V éronique Fontaine, in aanwezigheid van UCI-commissaris Guy Dobbelaere.

Driestedenband
Met het bekrachtigen van dit ‘Muurverbond’ engageren de drie steden zich tot het organiseren van toekomstige driestedenprojecten waarvoor een werkgroep zal worden opgericht. Deze werkgroep zal bestaan uit afgevaardigden van instellingen, organisaties en verenigingen werkzaam op toeristisch-cultureel en sportief vlak, zoals vermeld in de overeenkomsten. Jaarlijks wordt eenmaal samengekomen, afwisselend in de drie landen, om de gemeenschappelijke acties te bespreken en te promoten.

Julien Borremans