Louie trekt cape aan voor verkiezingsstrijd

Zottegem – 20 juli 2018 – Jonge spring-in-’t-veld Louie Van Rijsselberge kwam vorige maand uit de kast als één van de initiatiefnemers van de toen nog mysterieuze groep ‘Voor Zottegem’. Niet veel later maakte hij bekend om samen met Sp.a de verkiezingsarena in te gaan.  

Vanwaar komt je politieke engagement? Een jonge gast van 22 jaar denkt meestal aan andere dingen dan politiek.

Interesse in de politiek zat er altijd wel al wat in bij mij, maar ik had nooit echt de neiging om me te gaan engageren. Toen ik in het 2e jaar dat ik studeerde samen met enkele vrienden Studentenkring Sottegem oprichtte, was het onze missie om van Zottegem een plek te maken waar studenten terecht konden. Van daaruit begon ik met zaken te organiseren en kwam ik ook in aanraking met verschillende mensen die dagelijks met onze stad bezig zijn. De vonk voor Zottegem sloeg snel over en de volgende logische stap voor mij was om me politiek te gaan engageren en de idee ën die ik had te proberen verwezenlijken. Dat deed ik eigenlijk heel simpel door te gaan aankloppen bij sp.a Zottegem en te vragen of ik een jongerenafdeling kon oprichten. De rest is geschiedenis!

Je bent al enkele jaren voorzitter van de Jongsocialisten, maar richtte sinds kort het groepje Voor Zottegem op. Vanwaar deze keuze?

Politiek heeft deze dagen veelal een minder frisse bijklank. Veel mensen verliezen hun geloof in de mannen in pak en de partijen die al verschillende jaren beleid maken, waardoor vele er zich dan ook niet meer interesseren. Met Voor Zottegem brachten we een campagne naar voor, met mensen binnen en buiten de politiek, waarmee we enkele duidelijke voorstellen om onze stad te verbeteren brachten, waar iedereen baat bij heeft en die ook over de partijgrenzen heen positief onthaald werden. Ook het superhelden thema heeft een diepere betekenis. Elke dag zijn er verschillende Zottegemenaren rechtstreeks of onrechtstreeks bezig met hun stad. Vrijwilligers, zelfstandigen, arbeiders en noem maar op. Zonder dat ze het soms weten, doen ook zij iedere dag aan politiek. Iedereen met een hart en engagement voor Zottegem, dat zijn de superhelden die we nodig hebben. Politiek is geen vuil woord, maar een manier om onze gemeenschap sturing te geven en mooie dingen te verwezenlijken.

Sp.a bood ons vervolgens de kans aan om samen een progressieve lijst te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als jonge gasten vol engagement en idee ën, hoefden we niet lang na te denken en krijgen we als Voor Zottegem nog een groter medium om de mensen ervan te overtuigen dat we van onze stad een plek kunnen maken die voor iedereen werkt.

Wat wil je in Zottegem behouden?

Onze stad kent een sterke dienstverlening op sociaal- en vrije tijdsvlak. Hierin moeten we blijven investeren om onze inwoners zoveel mogelijk tegemoet te komen. Nieuwe projecten uit deze legislatuur zoals het Beislovenpark bijvoorbeeld, zijn echte stadsparels die onze stad hebben binnengeloodst in een stadium waar progressieve krachten en ecologie belangrijk zijn. Ook het ondersteunen van de vele muziekfestivals, kermissen en dergelijk is van hoog belang. Zottegem leeft en bruist door het engagement van de mensen die deze dingen op poten zetten, daar moet het bestuur dan ook grote zorg van dragen.

Wat wil je in Zottegem veranderen?

Het kan altijd beter en dat is natuurlijk ook bij ons het geval. De mobiliteit in Zottegem is zoals in vele Vlaamse steden een groot euvel en daar moet de volgende legislatuur grondig werk van gemaakt worden. Onze stad verdient een ruim gedragen mobiliteitsplan, dat inzet op een veilige, leefbare en duurzame mobiliteit.

Ook op communicatievlak kunnen we het beter doen. Een sterke aanwezigheid op sociale media, een duidelijke en uniforme kalender van alle evenementen en misschien zelfs een stads-applicatie zijn zaken die ons beter zullen doen communiceren met de burger. Ook wil ik graag zien dat we meer gaan inzetten op burgerparticipatie, de Zottegemenaar weet tenslotte het meest van zijn eigen stad. Met een wijk-budget kunnen we bepaalde buurtcomit és bijvoorbeeld de kans geven om hun wijk op te fleuren in hoeverre zij het willen. Gevelbankjes, een petanque terrein, alles is mogelijk met een constructieve houding van de stad naar de burger, maar ook omgekeerd.

Noem twee prioriteiten uit jouw programma.

Het opstarten van Horeca-team Zottegem lijkt me een zeer sterk voorstel om onze stad te verbeteren. Hierbij brengen we alle horecazaken en middenstanders maandelijks samen om hen inlichtingen te geven over aanstaande werken, opportuniteiten en evenementen. Dit kan ook een plaats zijn waar zij steun kunnen aanvragen voor bijvoorbeeld het organiseren van een optreden op de kermis, zowel op logistiek als financieel vlak. Om onze horeca en middenstand verder te ondersteunen zorgen we dan voor een centrumcoach, die hun aanspreekpunt is rond al hun problemen en deze doorgeeft naar het stadsbestuur.

Het uitbouwen van het jeugdhuis tot een jongerencentrum waar elke jongere terecht kan, is voor mij ook een heel belangrijke. Met De Muze hebben we een zeer mooi pand dat tot een heleboel in staat is. Laten we dit omtoveren tot een plek waar jongeren na school kunnen langs gaan om te spelen, te sporten, te gamen of huiswerkbegeleiding kunnen krijgen. Voeg hier een buurtwerker aan toe die dit ondersteunt, er is voor alle vragen van de jeugd en ook actief op zoek gaat naar jongeren die wat verloren lopen. Daarmee kunnen we een forse stap dichter komen om zoveel mogelijk Zottegemse jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding te geven. Ze zijn uiteraard onze toekomst.

Wat is je favoriete plaats in Zottegem en waarom?

Tijdens de week kan je me meermaals vinden in de Zottegemse horeca-zaken. Het liefst van al ga ik dan ook ’s avonds op stap met enkele vrienden om een frisse pint te gaan drinken. De vele festiviteiten die onze stad kent staan ook steeds met stip in mijn agenda. Muziek, een drankje, gezellig babbelen en “wreed veel leute”, dat is Zottegem voor mij!

X