Landbouwtelers Zwalm kunnen aangifte doen voor erkende droogteschade

Burgemeester roept schadecommissie samen

Minister Schauvlieghe heeft zopas de procedure opgestart om de aanhoudende droogte te laten erkennen als landbouwramp. Dat betekent dat de burgemeester van Zwalm, op haar beurt, de schadecommissie heeft samengeroepen. Wanneer in de gemeente door een natuurfenomeen als aanhoudende droogte aan land- en tuinbouwteelten in open lucht of onder glas, schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en/of tuinders in aanzienlijke mate kan verminderen, roept de burgemeester deze commissie tot vaststelling van schade aan teelten bijeen.

Wat doet u als land- of tuinbouwer:
De gemeente Zwalm cre ëerde de webpagina www.zwalm.be/teeltschade.

Op deze pagina vindt u onderaan het aanvraagformulier waarmee u de aanvraag doet voor een vaststelling van de bij u opgelopen schade. Dit geldt voor alle landbouwactiviteiten op het grondgebied van Zwalm, dus ook voor landbouwers van buiten de gemeente die schade hebben aan een perceel op grondgebied van Zwalm.
De commissie beslist of de aanvraag al dan niet gegrond is en maakt desgevallend de nodige vaststellingen ter plaatse. Het proces-verbaal van vaststelling van schade aan landbouwteelten kan belangrijk zijn voor uw belastingaangifte.

Dien het aanvraagformulier zo snel mogelijk in nadat de schade veroorzaakt is.
Nuttig tip: neem foto’s kort nadat de schade is veroorzaakt en eventueel van de evolutie van de schade, zo overbrugt u de datum van de komst van de commissie.

Bezorg het ingevuld formulier aan milieu@zwalm.be of aan het loket van de milieudienst in het gemeentehuis.

X