Met SPAnKRACHT naar de gemeenteraadsverkiezing.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd vrijdag laatstleden in caf é ’t Karrewiel in Hemelveerdegem de Lierdese lijst SPAnKRACHT voorgesteld.

Bert Wastyn stelt zijn lijst voor.

“De verkiezingen in Lierde beloven bijzonder boeiend en spannend te worden want de politieke situatie in onze gemeente is drastisch veranderd” begon lijsttrekker Bert Wastyn de voorstelling van zijn lijst. Hij gaat naar de verkiezingen met de lijst ‘SPAnKRACHT’, een open lijst waarin sp.a samen met onafhankelijke kandidaten zal opkomen. “Het is deze diversiteit aan politieke en filosofische overtuigingen die aan onze lijst kracht zal geven. Dus sp.a en de kracht van een aanvulling door onafhankelijken zal de nodige spankracht geven om op een gedreven manier onze gemeente mee te besturen en zo te bouwen aan het Lierde van morgen.” verduidelijkte Bert.

Tien om te zien.

Voorlopig heeft hij nog geen zeventien kandidaten doch dat weerhield hem er niet van om toch reeds de tien mensen voor te stellen die samenSPANnen en zodoende hun KRACHTen bundelen om hun gezamenlijke idee ën waar te maken.

SPAnKRACHT gaat voor …

  • Het op de agenda plaatsen van de bouw van bijkomende sociale woningen.
  • Het organiseren van dorpsraden, oprichten van nieuwe adviesraden en een ernstige werking van de bestaande.
  • De rust van dorpskernen, vlotte verplaatsing per fiets en te voet, de korte keten, een open en sportief verenigingsleven, de herwaardering van het Trage Wegennet en een sterkere natuur.
  • De bio-ecologische bouw van een nieuw gezamenlijk spotstadion voor de twee Lierdese voetbalploegen. Waarin de ploegen wel te verstaan, indien ze dit wensen, hun eigen identiteit en diversiteit bewaren.

Voorstelling kandidaten

De lijst wordt getrokken door Bert WASTYN

Woonachtig te Sint Martens Lierde.

Oude rot in de Lierdese politiek. Was OCMW raadslid voor “sp.a-Groen” en is nu OCMW- en gemeenteraadslid voor “Lierde 2012”. Voorzitter van sp.a Lierde en actieve duizendpoot in het verenigingsleven. Is tevens al jaren stuwende kracht achter de sp.a stookolieactie. Samenwerken en solidariteit zijn voor hem dus zeker geen loze begrippen.

Op plaats 2: Dina VERLEYSEN

Woonachtig te Hemelveerdegem.

Gepensioneerd ambtenaar VDAB.   Gemeenteraadslid “Lierde 2012”.

Niet enkel de natuur doch ook de mensen die om het even welke reden niet goed kunnen meedraaien in onze veeleisende maatschappij liggen haar nauw aan het hart. Solidariteit is daarom één van haar prioriteiten.

Op plaats 3: Stijn Van Der Bruggen

Woonachtig te Deftinge

Gepensioneerd ambtenaar RVA.

Voorzitter van de socio-culturele vereniging Curieus Lierde.

Hij staat voor een rechtvaardige(r) samenleving en voor mensen die doorgaans geen stem hebben in het debat.

Op plaats 4: Conny VERLEYEN

Woonachtig te Deftinge.

Afkoppelingsdeskundige bij  Aquafin.

Ze is een gewone en natuurlijke vrouw, die de uitdaging aangaat voor bio-diversiteit met een tintje solidariteit.

Op plaats 5: Jo VAN DRIESSCHE

Woonachtig te Sint Maria Lierde.

Gepensioneerd psycholoog.

Zet zich in voor een meer open, rechtvaardiger en groener Lierde.

Op plaats 6: Sonia VAN TWEMBEKE

Woonachtig te Sint Maria Lierde.

Werkzaam in de zorgsector als opvoedster.

Gezondheidszorg, verkeersveiligheid, natuur, milieu en dierenwelzijn zijn topics die haar nauw aan het hart liggen.

Op plaats 7: John DE RIDDER

Woonachtig te Deftinge.

Werkzaam op het nationaal verbond der Socialistische Mutualiteiten.

Oud gemeenteraadslid Sint-Genesius-Rode.

Veiligheid, verkeersveiligheid en kinderopvang zijn punten die hij belangrijk vind.

Op plaats 8: Kathleen EECKHOUT

Woonachtige te Deftinge.

Werkzaam bij FOD Justitie als penitentiair bewakingsassistent in de gevangenis te Oudenaarde.

Kinderen en jongeren een goede start geven naar het volwassenen leven is één van haar betrachtingen.

Op plaats 9: Keagan DE WAEL

Woonachtig te Deftinge.

Student LO.

Hij wil er zich voor inzetten dat de communicatie tussen organisatoren/verenigingen en de Lierdenaar in de toekomst vlotter en effici ënter verloopt zodat men meer deelneemt aan activiteiten en evenementen.

Op plaats 10: Frieda STORME

Woonachtig te Sint Martens Lierde.

Kassierster bij AH.

Ze wil zich vooral inzetten voor de verdere uitbouw of oprichting van wijkraden en diverse gemeentelijke adviesraden. Ook het herwaarderen van het Trage Wegennetwerk is één van haar prioriteiten.

 

Lijsttrekker Bert Wastyn
Dina Verleysen
Stijn Van Der Bruggen
Conny Verleyen
Jo Van Driessche
Sonia Van Twembeke
John De Ridder
Kathleen Eeckhout
Keagan De Wael
Frieda Storme

 

X