“Knal onze dieren niet de lucht in”

Vanavond is er vuurwerk tijdens kermis Zottegem. Bij Groen Zottegem hadden ze dat liever geluidsarm gezien.

“Vuurwerk is niet onschuldig voor dieren”, aldus Linda Pien van VZW Poezenvrienden en kandidaat bij Groen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. “Die schrikken van de luide knallen en lichtflitsen. Daardoor gebeuren ieder jaar wel ongevallen met uitgebroken paarden. Honden slaan in paniek en lopen verloren, of erger. Dit kan grotendeels worden voorkomen door geluidsarm vuurwerk te gebruiken zoals ook Wetteren en Middelkerke recent hebben ingevoerd. De sfeer hoeft niet verloren te gaan. Diervriendelijk vuurwerk is geluidsarm, niet geluidloos en niet duurder dan gewoon vuurwerk. Het is een vaak van combinatie van een licht- en vuurshow en geluidsarm vuurwerk en begeleid met ritmische muziek. Also sprach Zarathustra van Richard Strauss zou een uitstekende kandidaat kunnen zijn. Zottegem kan zich op die manier profileren als een diervriendelijke feestgemeente. Volgende gemeenteraad zullen we een voorstel lanceren om alvast het komende nieuwjaarsvuurwerk diervriendelijker te maken.”

Linda Pien

“Hiermee zijn echter niet alle problemen rond dierenwelzijn opgelost”, gaat Pien verder. “Groen wil een samenleving die respectvol omgaat met dieren. Dat moet zich ook vertalen in het beleid van de stad Zottegem. Hiertoe zou de stad sensibilisatiecampagnes kunnen opzetten om impulsieve aankopen te voorkomen, zodat dieren na enige tijd niet in het asiel eindigen. Zottegem zou ook de subsidies voor de asielen waarmee de stad samenwerkt kunnen verhogen. De overheidssubsidies voor asielen zijn immers niet meer dan een aalmoes. Ook de verplichting om honden en katten te chippen moet duidelijk worden gemaakt en, in de mate van het mogelijke, gecontroleerd. Dierenmishandeling wordt niet getolereerd, dit in samenwerking met de lokale politiezone. Overlast door zwerfdieren wordt preventief aangepakt, bijvoorbeeld door voedselafval te voorkomen. Voor de centrumbewoners zou het aanleggen van hondenuitloopplekken en -speelzones in een re ële behoefte voorzien. De stad kan dit opnemen in de planning voor ruimtelijke ordening.”

X