Beiaard-verkiezingsinterviews: Kurt Broeckaert, sp.a Zottegem

Beiaard-verkiezingsinterviews. Maak kennis met Kurt Broeckaert, plaats 28 sp.a/Voor Zottegem.

Wat wil je in Zottegem behouden?

In eerste instantie is het de opwaardering van het stadscentrum die in het oog springt. Een aantrekkelijke Markt — autovrij — maakt het daar nog gezelliger en maakt de stadskern nog aantrekkelijke om daar te vertoeven en de vele horecazaken/winkels die daar gelegen zijn te bezoeken. Wat voor mij ook persoonlijke mooie verwezenlijking is, is het centraliseren van de stadsdiensten in het Administratief Centrum Sanitary. Het Sanitarycomplex mag gezien worden en is een realisatie van lange duur geweest, maar uiteindelijk zal de dienstverlening naar de bevolking erdoor nog verhogen.

Wat wil je in Zottegem veranderen?

Je stelt prioriteiten over een periode van zes jaar en uiteraard kan niet alles onmiddellijk opgelost worden. Het inspelen op bekommernissen van de bevolking moet sneller. Daarom is het realiseren van het meldingsloket via de website van de stad Zottegem al een mooie aanzet!

Noem twee prioriteiten uit jouw programma.

De prioriteiten zijn uiteraard het realiseren van een nieuwe cultuurzaal. Ook de tweede fase van de stadskernvernieuwing is heel belangrijk. Het verder vernieuwen en uitbouwen van onze sportinfrastructuur zou ook een prioriteit moeten zijn, want wil je mensen aanzetten tot sporten, dan moet de infrastructuur onberispelijk zijn!

Nog een prioriteit is het verder uitbouwen van de sociale dienstverlening aan onze bevolking. Door het afschaffen van het OCMW door de Vlaamse Regering, zal de gemeente haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Het verder uitbouwen van de huidige uitstekende dienstverlening moet er blijven, zeker op een betaalbare manier!

Wat is je favoriete plaats in Zottegem en waarom?

Onze stad heeft vele troeven! De combinatie van stad en landelijkheid heeft veel mogelijkheden. We hebben prachtige stukjes natuur waar je kan genieten van een forse wandeling of looptraining. Daarnaast heb je een gezellig stadscentrum, waar vele evenementen plaats vinden. Ook de muziekfestivals in de zomer zijn een mooie reclame voor Zottegem. Kortom Zottegem is een toffe plaats om te wonen.

14 oktober in Zottegem? Klik op foto voor de analyse van De Beiaard-redactie

Andere verkiezingsinterviews lezen? Klik op link hieronder

Beiaardverkiezingsinterviews