De Kleine Karmelietenstraat wordt leefbaarder gemaakt!


Uit het Curieuze Neuzenproject is gebleken dat de luchtkwaliteit in onze stad al bij al goed meevalt. Slechts in twee centrumstraten van Geraardsbergen, nl. de Adamstraat en de Lessensestraat, is de situatie ondermaats. Aan de hand van een onderzoek naar het bestemmingsverkeer zal de stad Geraardsbergen nagaan op welke wijze de daar situatie kunnen verbeteren, aldus burgemeester De Padt.

De deelgemeenten doen het goed
Voor het overige zijn de metingen in het centrum van “matig” tot “vrij goed”, terwijl de deelgemeenten “goed” tot “zeer goed” scoren. Langs de gewestwegen zijn er blijkbaar geen problemen. Dit wil niet zeggen dat we op onze lauweren moeten gaan rusten. Het ‘vergroenen’ van de   openbare ruimte kan daar een onderdeel van vormen.

Van   zodra de parkeertoren aan het station er zal zijn, krijgen we volop de kans om in het stadscentrum eventuele overbodige parkings om te zetten in een aangename groene ruimte. We kunnen deze ook verkrijgen door minder beschikbare grond in te laten inpalmen bij de oprichting van gebouwen. Volgens Guido De Padt zijn er duidelijke redenen om in de hoogte te bouwen. Door bijvoorbeeld vijf verdiepingen hoog te bouwen in plaats van drie, besparen we algauw 250m ² ruimte die we kunnen inrichten als groene ruimte.

Het schoolverkeer
Maar ook het (school)verkeer speelt een rol in het kader van de luchtvervuiling. Burgemeester Guido De Padt heeft een denkoefening gemaakt   rond het schoolverkeer rond de Gentse-, de Gaffel-, de Karmelieten- en de Kleine Karmelietenstraat.
“Ik ben van oordeel dat de Kleine Karmelietenstraat te smal is om de combinatie voertuig en voetganger/fietser veilig te laten verlopen. Wanneer de bewoners buiten zitten, wordt het wel echt gevaarlijk.   Anderzijds hebben de bewoners van de straat geen mogelijkheid om er een voertuig te parkeren in de nabijheid van hun woning of buiten op een veilige manier wat te ontspannen.” aldus de burgervader.

Guido De Padt speelt met het idee om de muur in de Kleine Karmelietenstraat — eigendom van de Jozefieten — vijf meter op het eigendom van de school op te schuiven. Een bezoek   met de inrichtende macht van de school toonde aan dat dit inderdaad de belevingswaarde van de Kleine Karmelietenstraat bijzonder zou vergroten. Nu komt het er op aan om de huidige verkeersdrukte terug te dringen.

Kiss & Go
“Tegelijkertijd zou er inderdaad ook een belangrijke verkeersingreep kunnen gebeuren.”, vertelt Rurik Van Landuyt (Open VLD), schepen voor mobiliteit. “We zouden heel wat verkeer uit de   Gaffelstraat en de (Kleine) Karmelietenstraat kunnen weghalen door een ontsluitingsweg te voorzien op het domein van de Jozefieten.”
Het is de bedoeling dat via de Karmelietengracht of de Kleine Karmelietenstraat op het domein van de Jozefieten een “Kiss & Go”-zone wordt aangelegd. De Veiligheid van de kinderen zal hiermee sterk verbeteren. Gesprekken met de buurt en met de Inrichtende Macht van de school lopen vlot.

Julien Borremans

X