Johan Van Durme wil verder met Oosterzele

Burgemeester Johan Van Durme wil verder gaan op de ingeslagen weg. Hij gaat vol overtuiging opnieuw voor het burgemeesterschap. CD&V en N-VA trekken zoals reeds meegedeeld met een gemeenschappelijke lijst naar de kiezer. Twee partijen met een zelfde doel voor het Oosterzeelse bestuur. De reden voor hun keuze: CD&V en N-VA ervaren sinds 2006 een eenduidigheid voor een toekomstgericht beleid in Oosterzele. Beide partijen leggen uiteraard eigen accenten. Het project werd al uitgebreid aan de Oosterzeelse bevolking meegedeeld. Burgemeester Johan Van Durme trekt de lijst. Orville Cottenie (N-VA) is als opvallende nieuwkomer de lijstduwer.(Reporter 17, foto DDL).

De politieke carrière van Johan Van Durme. Hij debuteert in 1982 in de gemeenteraad (558 stemmen), wordt in 1989 schepen met 1.163 stemmen. Burgemeester sinds 2000 met 1.896 stemmen. In 2006: 2.707, in 2012: 3.073 stemmen. Johan Van Durme heeft de intentie, samen met zijn ploeg CD&V/N-VA, om van Oosterzele een gemeente van de toekomst te maken. Hij is van oordeel dat wat in het verleden aan politieke ervaring werd opgebouwd, in geen geval mag verloren ’We hebben een gemeente waar het zeer goed leven is, en ik ben vooral fier op de samenhang onder de Oosterzelenaars, ik verwijs hiervoor naar de vele buurtfeesten, kermissen, cultuurleven, rijk verenigingsleven, sport,…Ik wil voor alle Oosterzelenaars een burgervader zijn’, weet Johan Van Durme. Hij gaat zich nog maar eens smijten. Wij schotelen de Oosterzeelse burgemeester een aantal vragen voor.

Wat is   het beste wat er de voorbije zes jaar is gebeurd?

JVD: ‘Verenigingen, buurtinitiatieven, buurtwinkels, ziekenzorg, jeugdverenigingen, vrijwilligers , scholen, kinderopvang , kermissen  die onze inwoners elkaar hebben laten ontmoeten die op hun beurt onze inwoners  duurzame vriendschappen en waardevolle relaties  heeft gegeven in het GC de Kluize, bib , sporthal , clublokaal, ijzeren hekken , erfgoedhuis, mannekesschool, Pallieter , nieuwe kring, de Rots , parochiecentrum, de kring, marktplein , caf és en restaurants  in onze mooie landelijke bruisende gemeente. Om al die mooie zaken te betalen kregen we de financi ën onder controle zonder de belastingen te verhogen. De Oosterzeelse schulden dalen terwijl er toch geïnvesteerd wordt. Het milieubeleid weer geactiveerd met als blikvanger het bijencharter en de acties daarrond: Oosterzele werkt actief aan milieu en natuur. In dat kader werd ook met gunstig resultaat het wegen van afval ingevoerd. Voor elke boom die sneuvelde, werden er twee nieuwe aangeplant. Boetes en kosten voor sluikstorten en zwerfvuilgooien werden ingesteld en verhoogd.

In het kader van duurzaamheid worden alle nieuwe gebouwen volgens de meest moderne en duurzame technieken gebruikt. Bij renovatie idem. Zo werd mazoutverwarming vervangen door gasverwarming, wordt het openbaar verlichtingsnet stelselmatig ingericht met LED-verlichting, wordt de Korte Keten gepromoot en werden elektrische en CNG-wagens aangeschaft.

De verbroedering met Oberkirch kreeg nieuwe zuurstof met als hoogtepunt de bezoeken om en weer aan en van Oberkirch, waar in 2017 meer dan 100 Oosterzelenaars in groep richting Duitsland trokken. In het AGB werd de werking volledig geoptimaliseerd met steeds betere cijfers voor gevolg. De Kluize boomt, de zalen kennen een zeer goede bezetting en het onderhoud loopt op wieltjes. De sociale veiligheid werd verhoogd door de inzet van politie en het door Oosterzele erg stimuleren van een doelgericht camerabeleid. Dit resulteerde in een eerste installatie op de N42 en een cameraplan dat ondertussen werd goedgekeurd en dus kan uitgerold worden. Een eerste resultaat hiervan zal vanaf september de inzet van een verplaatsbare camera zijn om kleine criminaliteit en zwerfvuil/sluikstort tegen te gaan.

Wat is het slechtste, het meest ontgoochelende,…wat er de voorbije legislatuur is gebeurd?

JVD: ‘’’Vlaanderen en Belgi ë leggen steeds meer verantwoordelijkheden op de gemeente maar de centen komen niet mee. De manier waarop promotoren ge(mis)bruik maken van oude regels om in onze mooie gemeente gebouwen te ontwikkelen zonder al te vele rekening te houden met het karakter van onze dorpen. Het feit dat er nog steeds mensen zijn die lak hebben aan alle regels en dus bij de vleet verkeersregels overtreden, vuilgooien, sluikstorten …De traagheid waarmee Vlaanderen de N42 aanpakt. Hieraan heb ik me al meermaals ge ërgerd’

Wat is de topprioriteit voor de  komende zes jaar?

JVD: ‘Een  nog betere dienstverlening  door OCMW , politie en gemeentediensten op DORP 1 samen te brengen.Dit betekent verkoop Gootje 2 OCMW gebouw en verkoop Windekekouter 54 politiegebouw . Een vernieuwd en aangepast gemeentehuis op DORP 1 waarbij de mensen die er moeten werken en onze jeugd die de toekomstige gebruikers zijn van ONS gemeentehuis  betrokken worden in het ontwerp en uitvoering van deze ontmoetingsplaats voor de komende decennia. INZET op veiligheid, landelijkheid en warme gemeente zonder droogte. Een wettelijk kader opmaken dat nodig is om het karakter van Oosterzele te vrijwaren, met de  open kouters, groene ruimtes en typische dorpen. Oosterzele is een groene, open gemeente waarvan we de identiteit willen bewaren. Deze landelijkheid is een troef die we beschermen met alle mogelijke middelen. Dit wordt nog meer zichtbaar in alle beleidsdaden (o.a. het invoeren van een groennorm).  Het gemeentebestuur is neutraal, behandelt iedereen gelijk en inwoners zijn klanten.  De dienstverlening wordt hervormd, o. a. met een (digitale) ‘snelbalie’ en ‘themabalie’s.  Oosterzelenaars worden betrokken bij de voorbereiding van de besluitvorming. Beleid wordt dichter bij de mensen gebracht (zoals het kunnen volgen van de gemeenteraad via live-streaming.  Het gemeenschappelijk gemeentelijk patrimonium wordt beheerd als een goede huisvader.  De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) worden in elk beleidsdomein ingebracht.  We zorgen voor nette straten en pleinen.  Voldoende aandacht voor de fietser en de voetganger.  Oosterzele richt zich prioritair naar de Vlaamse Ardennen.  Er wordt verder stevig ingezet op verkeersveiligheid, persoonsveiligheid en sociale veiligheid (aan scholen, stations, voor gezondheid, tegen inbraken, diefstallen, vandalisme…)  Budgettair wordt de vinger aan de pols gehouden  De aanslagvoeten voor de personenbelasting (PB) en de opcentiemen op eigendom worden niet verhoogd. Er komt een ‘echt’ en ‘digitaal’ huis voor de Oosterzelenaar.  We blijven inzetten op het welzijn voor gezinnen(o.a. goede kinderopvang zodat ouders uit werken kunnen. Het gericht doelgroepenbeleid wordt verder uitgebouwd (m.b.t. gezinnen, alleenstaanden, mindervaliden, jeugd, senioren, ondernemers, landbouwers, verenigingen.

 

X