Beste politici, wat minder praatjes en wat meer resultaten! Of sterker: ‘Minder blaten, meer wol!’


Het stadscentrum in Geraardsbergen ligt er vuil bij. De leegstand is duidelijk zichtbaar en de binnenstad marginaliseert. De Open VLD en de CD&V brengen een batterij aan maatregelen in stelling. Intussen dient er zich een nieuwe partij aan — ‘Het alternatief’ — die het ongenoegen van de inwoners van de Oudenbergstad wel eens zou kunnen verzilveren in een aantal zitjes in de gemeenteraad. De kiezer vraagt om een daadkrachtig bestuur. Minder kletsen — beste politici — meer resultaten!

De aanleiding: een winkelcentrum
Op de Brakelsesteenweg bij het binnenrijden van Ninove, zal binnenkort een nieuw winkelcentrum worden gebouwd. De projectontwikkelaar hoopt tegen het einde van het jaar met de bouw van het winkelcentrum Ninouter van start te gaan. De stad Ninove kant zich tegen een nieuw winkelcentrum langs de Brakelsesteenweg in Outer omdat ze vreest voor een nog slechtere verkeersdoorstroming en de negatieve gevolgen voor de middenstand in de stadskern. De stad Ninove en Ontwikkelaar Mitiska raken met elkaar slaags. Uit de laatste ontwikkelingen blijkt dat de ontwikkelaar aan het langste eind trekt en dat het retailpark er zal komen.

De stadscentra onder druk
Het is duidelijk dat meer en meer winkelketens kiezen om zich net buiten de stadskern te vestigen. Dergelijke winkels zijn doorgaans gemakkelijker te bereiken en de ellende om in een stadscentrum een parkeerplaats te vinden, blijft de automobilisten grotendeels bespaard. Dat daarmee de narigheid zich stilaan van het centrum naar de toegangswegen verplaatst, waar nu ook in het weekend ellenlange files staan, begint stilaan door te dringen. Ook in Geraardsbergen vormt de Astridlaan — de toegangsweg bij uitstek — een steen des aanstoots voor de modale automobilist, om nog maar te zwijgen over de onveiligheid van de zwakke weggebruiker. De ‘baanwinkels’ zetten het stadscentrum onder druk. De lege winkelpanden vormen een doorn in het oog.

Maar er is meer. De ondernemers en zelfstandigen vrezen een verdere leegloop van Geraardsbergen ten voordele van Ninove. De meeste politieke partijen in de Oudenbergstad beseffen wel dat de stad niet alleen een stuk ondernemingsvriendelijker maar dat het centrum ook een pak aantrekkelijker zal moeten worden. Ook de Astridlaan — die bijna op ieder moment van de dag aan een verkeerindigestie lijdt — moet worden heraangelegd.

De binnenstad marginaliseert!
Daarbovenop komt nog dat de binnenstad van Geraardsbergen marginaliseert en verpaupert. De kansarmoede scheert er hoge toppen. De leegstand en de verkrotting zijn duidelijk zichtbaar. De straten liggen er soms vuil bij. De instroom van nieuwkomers wordt niet echt op applaus onthaald. Het volk mort. De kans is groot dat de kiezer haar/zijn ongenoegen zal uiten door op een protestpartij te stemmen, zoals Het Alternatief, de ‘anti-De Padt-partij’ bij uitstek.

De Open VLD van burgemeester De Padt en de CD&V in Geraardsbergen beseffen dat de kiezer bijzonder humeurig is en kondigen een batterij aan maatregelen aan: het bevorderen van een gunstig investeringsklimaat, de aanleg van een nieuw bedrijventerrein en een parkeertoren in het centrum, een actief leegstandsbeleid ontwikkelen, het delen van infrastructuur, gebouwen en grond, kwalitatief en betaalbaar wonen, het aanzwengelen van de deeleconomie…

Het Alternatief… een kaper op de kust?
Het valt niet te ontkennen dat het stadsbestuur de laatste jaren fel in het stadsweefsel heeft geïnvesteerd, maar er ligt nog h éél veel werk op de plank. Of de kiezer zich door de mooie beloften — vlot uitgeschreven in fraaie en oogverblindende verkiezingsbrochures — zal laten paaien, is zeer de vraag. Aan de zijlijn staat de lachende derde — Het Alternatief — zich op te warmen om deel uit te maken van het bestuur. Het Alternatief heeft intussen een volledige kieslijst en een heel gulle sponsor gevonden. Het verkiezingsdrukwerk oogt fris en de lijsttrekker heeft al wat watertjes doorzwommen. Kan de partij voor een kentering zorgen of wordt het oude wijn in nieuwe zakken? De kiezer wordt terecht heel ongeduldig. Minder blaten, meer wol. De mensen verwachten resultaten. Dus beste politici, wat minder praatjes en meer daadkracht, a.u.b.

Julien Borremans

X