Het Laatste Nieuws di 16 okt

Optreden van Zwalmse Open Vld leiding is goed voor het blunderboek!!

 

Zoals eerder neergeschreven heeft men in Zwalm een coalitieakkoord gesloten tussen CD&V Plus, N-VA en VoorZwalm.

Open Vld vindt het nu schandalig dat ze in de oppositie zitten maar zou men niet beter zelf in de spiegel kijken wat betreft de aanleiding tot deze mislukking.

In hun lezersbrief zeggen ze dat er een voorakkoord moet geweest zijn tussen de drie partijen.

We hebben dit zelf onderzocht en het heeft er alle schijn van dat er geen enkel voorakkoord was in Zwalm.

De papieren om de coalitie te tekenen tussen CD&V Plus en Open Vld lagen immers klaar  en  Eric De Vriendt ging schepen worden.

Onderhandelaar   CD&V Plus Bernhard Ardaen bevestigde dit nog eens dat de Open Vld gewoon niks van zich liet horen.  Uren zat men te wachten om de coalitie te finaliseren zonder teken van leven.

Toen we zondagavond de verschillende kwartieren aandeden waar de partijleden van de   Zwalmse partijen  samen kwamen was er niks maar ook niks te merken dat VoorZwalm en N-VA alsnog in een coalitie gingen stappen. Bruno Tuybens liet ons zelfs weten tevreden te zijn met de uitslag maar daar koop je niks mee.  Anke Thuy, een kersvers gemeenteraadslid   werd zondagavond emotioneel dat ze verkozen was maar  ze  vond het bijzonder jammer dat het programma van VoorZwalm niet kan gerealiseerd worden.  Bij N-VA had men een zetel meer verwacht maar het mocht niet zijn zei Peter Van Den Haute.

Uittredend burgemeester Karen De Colfmacker en de gedoodverfde opvolger Johan De Bleecker  waren zo zegezeker dat ze  het belangrijker vonden  om naar Oudenaarde te rijden en op AVS te verschijnen ‘zonder een akkoord’  op zak. Ondertussen werd er gefeest en gedanst in zaal Thetalia op de overwinning.

De CD&V Plus had geen enkel voorakkoord want men moest eerst de verkiezingsuitslag afwachten. De partij had een bescheiden lijst en kon op voorhand niet inschatten of ze één zetel konden behouden.   Omdat men niks maar ook niks hoorde van de coalitiepartner kwam Ardaen tot de conclusie eens te bellen met N-VA. Dit was de start voor een andere coalitie.

Ondertussen zegt Karen De Colfmacker dat ze zelf heeft gebeld naar Ardaen op verschillende tijdstippen.

Dinsdag stond Johan De Bleecker in het Laatste Nieuws als de nieuwe burgemeester van Zwalm. Uiteraard was dit een blunder van formaat die kan tellen want er was nog steeds  niks getekend.

Volgens onze bronnen is er deze   avond een crisisvergadering bij de Zwalmse Open Vld. Dat er daar een hartig woordje zal gesproken worden hoeft geen betoog.

We kunnen wel zeggen dat   Bernhard Ardaen een huzarenstuk heeft gerealiseerd door de eerste drie jaar van de nieuwe legislatuur de burgemeestersjerp naar de kleinste partij te trekken.

Dit behoort nu éénmaal tot het politieke spel waar strategie soms onderschat wordt.

 

 

 

X