Burgemeester Tania De Jonge
©Sophie Richez - Burgemeester Tania De Jonge

Tania De Jonge heeft een nuchtere analyse van de verkiezingen

Burgemeester Tania De Jonge
Burgemeester Tania De Jonge

Een week na de verkiezingen pent burgemeester Tania De Jonge haar persoonlijke analyse neer op haar Facebookpagina, hieronder haar verslag.

Ninove haalt de Nationale en zelfs Internationale pers. Ninove, een prachtige stad aan de dender waar het aangenaam, wonen, werken, winkelen, ondernemen en feesten is, een zin die ik veel gebruikte maar is hij nog relevant. Eigenlijk niet want helaas is 40 % van onze inwoners van mening dat ze een ander Ninove willen.

Zijn er dan geen problemen, natuurlijk wel, ook al wint onze liberale partij en heb ik een mooi aantal stemmen behaald. Met zo’n resultaat moet je in de spiegel kijken en grondig evalueren wat er fout liep. Niet op anderen steken, maar naar jezelf kijken. Onze partij is niet afgestraft maar het beleid wel, wij maken daar deel van uit en worden bijgevolg onrechtstreeks meegetrokken in het “verliezersbad”.

Waarschijnlijk zal men na deze analyse mij verwijten dat ik een slechte verliezer ben of anderen aanval maar dit is helemaal niet de bedoeling en mag ik even analyseren zonder uitgescholden te worden, de middelvinger te krijgen of een gescheld vanuit een wagen, “Ninof is van ons, Tania mag nor huis”.

Ik moet de heer D’Haeseleer toch feliciteren met zijn campagne, ze startte ongeveer op het ogenblik dat ik burgemeester werd. Het parlement, waar hij goed betaald wordt om te werken werd enkel nog een gebouw voor een beleefdheidsbezoekje. Daar waar de Vlaamse kiezer hem naartoe stemde is plots ondergeschikt en vooral onbelangrijk. Dit maakte dat hij permanent, gedurende drie jaar mensen kon overtuigen op de straat, aan de deur, via de blaadjes met vaak onwaarheden, om nog maar te zwijgen van de sociale media waar zijn woorden werden gelezen en het wederwoord werd weggelachen of niet werd gelezen.

Ik wil toch erkennen dat deze verkiezingsuitslag een belangrijk signaal is en daar moeten we rekening mee houden. Er zijn volgens mij vier oorzaken waarom mensen voor Forza Ninove heeft gestemd.

1. Een uitstekende strategie van Forza Ninove om kiezers te overtuigen, of de uitlatingen nu waar zijn of niet, iedereen geloofde het verhaal en stemde hiervoor. We moeten eerlijk toegeven dat de doodsteek voor ons beleid, de laatste folder over het “pamperbeleid en de melk en honing”. Elke inwoner die dit leest en vooral de mensen waar men met twee gaat werken en moeten sparen om studies, het lidgeld van de voetbalclub, of een daguitstap naar walibi, te kunnen betalen, die pikken dit gewoonweg niet. De folder belandde op woensdag en donderdag voorafgaand aan de verkiezingen is de brievenbus waardoor niemand nog kon reageren. Er werd een poging ondernomen door onze OCMW raadsleden maar dit werd nauwelijks nog gelezen.

Waar gaat het echt over:

Het budget voor de sociale integratie, de fameuze melk en honing waar men over spreekt, een integrale subsidie van Vlaanderen. Wat gebeurt er met dit “potje geld”, wel dit wordt, net als de toekenning van de leeflonen mee beslist door de afgevaardigde van Forza Ninove die zetelt in het sociaal comit é, en, dat potje geld kan en mag je dus niet dichthouden want het is onderworpen aan de richtlijnen van het daartoe gestemde KB in het kader van armoedebestrijding en sociale economie. Het is bijgevolg de decreetgever die aan het OCMW een toelage geeft voor “hun gebruikers” voor participatie en sociale activering. Een budget dat van Vlaanderen kom en niet van Ninove. Het zou behoorlijk fout zijn als stad om deze middelen niet te aanvaarden. En neen hoor. Wij spelen geen sinterklaas of kerstman, dit budget wordt toegekend via de kansenpas, schoolpassen, uitpassen, en culturele participatie. Wij zijn bijgevolg geen sinterklaas of kerstman, wij volgen de richtlijnen die ons decretaal zijn opgelegd. Niet alleen wij maar ook de fractieafgevaardigde van Forza Ninove die vertegenwoordigd is in de comit é waar dit wordt goedgekeurd. Dit is trouwens niet alleen voor mensen met een migratieachtergrond, dit is ook voor onze Ninovieters die in armoede leven.
Meneer D’Haeseleer geeft de indruk dat “de stad van melk en honing” al het geld van de Ninoofse belastingbetaler weggeeft via het OCMW, neen, we herhalen nogmaals, dit zijn Vlaamse middelen die in iedere stad of gemeente worden uitgegeven en waar we de richtlijnen en reglementen van het daarvoor bestemde KB MOETEN volgen.

2. Elk incident werd aangegrepen om mensen bang te maken. Ondanks de inspanningen op het vlak van veiligheid is het onveiligheidsgevoel bij onze inwoners zeker niet gedaald. Als je hoort met welke redenen men voor D’Haeseleer heeft gestemd, dan komen er drie zaken naar voor: “ik durf na 20u niet meer naar buiten komen”, “ik ben gene racist h é maar me al die zwarte of vremde”, “ik heb lang moeten werken en die vremde krijgen alles zonder er iets te moeten voor doen”. Dat gevoel van mensen speelt ons parten: we moeten blijven inzetten op veiligheid als één van de belangrijkste thema’s. We moeten beter en meer communiceren over onze “integratie en inburgering”, de mensen weten niet wat we doen op dat vlak maar het liberaal verhaal van 1 op 1 begeleiding moeten we doen (zie de stad Mechelen). De diversiteit is er en je moet er mee omgaan, zo eenvoudig is dit. Het pensioen van mensen die gans hun leven hebben gewerkt zorgt voor veel frustraties, ook al is het een federale materie, ik heb begrip voor die frustraties maar het toekennen van leeflonen aan die “anderen”, is ook onderworpen aan decretale regels waar forza zich ook zal moeten aan houden. in deze stellen we voor om misbruiken aan te pakken via de cel sociale fraude.

3. De enorme frustraties bij onze inwoners over, het parkeerbeleid, de omleidingen, de plotse onderbreking van straten of doorgangen. Allemaal redenen waarom men “het beu is” en kiest voor verandering. Hoeveel parkeerboetes verschenen er niet op Facebook met een beaming van Forza Ninove vooral om aan te geven dat dit de schuld is van de meerderheid. Een klein voorbeeld. Hoeveel keer werd deze meerderheid niet verweten de oorzaak te zijn van de vele files. Een ongeval in Erpe Mere, een omleiding voor Brussel via Wetteren en Ninove en tegelijkertijd het afsluiten van een as naar de binnenstad omdat Eandis de lampen vervangt. Machteloosheid ten top en niet meer recht te trekken. Elkeen die toen in de file stond ergerde zich mateloos en ja hoor, wij allen waren de schuldige. Wat doe je hieraan, wij willen alvast een 5 tal digitale borden aankopen om dit onmiddellijk te kunnen melden en een communicatieambtenaar specifiek voor mobiliteit en openbare werken. Het parkeerbeleid moeten we opnieuw zelf in handen nemen, desnoods via een publiek verzelfstandigd agentschap, met een uitbreiding van de shop en go en een uitbreiding van parkeerplaatsen in de binnenstad.

4. De moskee…deze ligt heel zwaar op de maag van de Ninovieter. Vandaag moest ik nog aanhoren dat de komst van de moskee ons heel veel stemmen heeft gekost. Tja, niet te begrijpen natuurlijk maar één ding is duidelijk, het eenzijdige moskeeverhaal werd geloofd en het tegenwoord werd nauwelijks of niet gelezen. Ik doe zelfs geen inspanning meer om me hierin te verdedigen, too little, too late.

Er zijn mensen die zich afvragen waarom wij niet praten met Forza Ninove, voor eens en voor altijd, het is Vlaams Belang. In 2015, toen het Vlaams Belang in een dipje zat, werd met veel toeters en bellen aangekondigd dat Forza Ninove, afstand deed van de ideologie van het Vlaams Belang. Op dat ogenblik vond ik dit een nobel gebaar. Het is immers goed dat men even stilstaat bij het feit dat lokale politiek een inzet voor al uw inwoners vereist, zonder onderscheid. Dan verwacht je ook dat de grote leider van Forza Ninove, een stap opzij zou zetten in het Vlaams parlement, niets is minder waar. Wel, dan ben je en blijf je een Vlaams Belanger van het eerste uur. Hij mocht kon beslissen om als onafhankelijke te zetelen maar neen, alle mandaten in Brussel zijn Vlaams belang mandaten. Wij werken niet samen met extremisten, en dat werd geuit werd op verschillende manieren. De meest wansmakelijke post was de veelzeggende post van 24 mei 2017 van nummer 3 op de forzalijst waar de ene de vraag stelt, “heeft er iemand enig idee hoe we de immigratie kunnen indammen ?” en daaronder een foto komt van Hitler, daar draait mijn maag van onderste boven en daar wordt zelfs NIETS mee gedaan. Vermoedelijk een toekomstig schepen. Forza Ninove, voor ons, Open VLD, neen bedankt !

Forza Ninove moet ook niet klagen dat er een zogezegd lynchpartij aan de gang is, je hoorde ons ook niet klagen over de aanvallen aan het adres van onze mandatarissen en mezelf in de talrijke brochures van Forza Ninove.

De Open VLD werkt verder aan de toekomst van onze partij en onze hele sterke jeugd, wij moeten hen klaarstomen voor de toekomst en zullen hen ondersteunen.

Nu neem ik even rust, even genieten van mijn familie, mijn vrienden. Ik blijf me inzetten voor onze stad en haar inwoners tot 31 december 2018 en nadien zal ik me hard inzetten om met ons team, onze programmapunten waar te maken, waarschijnlijk vanop de oppositiebanken maar met evenveel passie en daadkracht.

X