©Sophie Richez - Burgemeester Tania De Jonge

Herdenkingstoer Wapenstilstand

Burgemeester Tania De Jonge brengt hulde aan het herdenkingsmoment van Appelterre-Eichem

Het stadsbestuur en de vaderlandslievende verenigingen maakten een rondrit langsheen de deelgemeenten. Met bloemenhulde aan elk herdenkingsmonument, inhuldiging van een herdenkingssteen op elke begraafplaats en een dankwoord van de lagere scholen. De bevolking werd uitgenodigd om aan te sluiten bij de verschillende herdenkingsmomenten.

X