Open Vld plus tevreden dat meerderheid aankondigt in te stemmen met voorstel rond gedeelde schoolspeelplaatsen

Open Vld plus had op 9 november al een voorstel overgemaakt aan de Oosterzeelse meerderheidspartijen om schoolspeelplaatsen bewegingsvriendelijker te maken én open te stellen voor de jeugdbewegingen. Het punt wordt morgen, woensdag 21 november, besproken op de gemeenteraad’, stelt Open Vld fractieleider Filip Michiels. Het voorstel van Open Vld kwam vorige week aan bod in De Beiaardkrant. (Reporter 17, foto open vld)

In het voorstel vroeg Open Vld plus dat het gemeentebestuur principieel akkoord gaat   met het voorstel van de liberalen om nog meer werk te maken van gedeelde schoolspeelplaatsen voor de afdelingen van het gemeentelijk onderwijs en ook positief samen te werken met scholen van andere netten op de gemeente die deze kaart willen trekken. “We kunnen niet wachten op een nieuw bestuursakkoord begin volgende legislatuur, omdat aanvragen voor subsidies moeten immers ingediend worden tegen 22 februari 2019. Scholen hebben wel steeds zelf de eigen keuze of ze inzetten op het project.” klinkt het in het voorstel. Open Vld plus stelde ook voor de gemeentelijke diensten te laten bekijken welke opportuniteiten er zich aandienen om de speelruimtes van het gemeentelijk onderwijs bewegingsvriendelijker te maken en open te stellen voor gedeeld gebruik. In een persbericht van 20 november laat de gemeentelijke overheid vandaag reeds weten alle Oosterzeelse scholen aan te moedigen aan om van deze subsidiemogelijkheid gebruik te maken en de projectoproep positief te willen ondersteunen.
Open Vld plus fractieleider Filip Michiels reageert positief: “We zijn blij dat de meerderheid – nog voor de gemeenteraad plaatsvindt – lijkt in te stemmen met ons voorstel. Het is een stap dichterbij om onze jeugdbewegingen een extra speelplek te geven. Het leunt ook aan bij ons programma waarin we pleitten om onze gemeentelijke scholen prioritair open te stellen voor jeugdwerkorganisaties en de jongeren zo bijkomende speelplekken te bieden. En ook   scholen van andere netten te stimuleren deze kaart te trekken’. Info: Filip Michiels, 0498 / 50 01 04.           Reporter 17