‘Triestige zaak dat een gemeente zijn jeugdverenigingen openbaar aan de schandpaal nagelt’

‘Slachtoffer van vandalisme en zelf geen beveiliging voorzien? Factuur volgt’, Hiermee kopte Filip Vermeire in Het Nieuwsblad. Na een fuif in Den Amb8 werd er vandalisme en afval rond het terrein vastgesteld. Voorzitter van het directiecomit é van het AGB en gemeenteraadslid (CD&V), Filip Vermeire, wijst in de richting van de organisatie. De verscheidene jeugdbewegingen zijn verbouwereerd en versturen een open brief via Facebook.

De gemeenteraad van 21 november liep bijna ten einde, toen gemeenteraadslid Roswitha Gerbosch (Groen) nog een laatste punt van attentie aanhaalde. Ze wees op de gepeperde rekening die de organiserende vereniging van de fuif ‘nacht van de jeugdbeweging’ in de bus kreeg. Ze had enkele bedenkingen bij de solidariteit van het autonoom gemeentebedrijf.

Op 19 oktober 2018 werd ‘de nacht van de jeugdbeweging’ georganiseerd door de jeugdraad van Oosterzele.  Dit jaar nam het jeugdhuis Pallieter de organisatie grotendeels op zich. Het evenement nam plaats in fuifzaal ‘Den Amb8’. Vanaf 22u00 kon de Oosterzeelse jeugd, met name de Oosterzeelse jeugdbewegingen, genieten van muziek. De nacht van de jeugdbeweging kende opnieuw een daverend succes. De maandag na het evenement kreeg de organisatie een bericht van het AGB over het ongenoegen van een bedrijf uit de ambachtelijke zone. Men wees op afval dat verspreid op het omliggende terrein lag, een gesneuvelde boom en hoogtewerker en leeggespoten brandblusapparaten op het dak van het aanpalende bedrijf RF-Technologies. Filip Vermeire meldt dat dergelijke incidenten reeds eerder gebeurd zijn. Daarnaast verwijst hij naar het ontbreken van patrouilles rond het terrein van de organisatie: ‘Er is een duidelijke afspraak dat de organisatie beveiliging moet voorzien. Zo dienen personen aangesteld te worden om te patrouilleren rond het terrein van het evenement. Wanneer zij iets verdacht opmerken, dient men de politie in te lichten. De organisatie heeft de afspraak verbroken en zal daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.’

Via de Facebookpagina van jeugdclub Pallieter werd een open brief gepubliceerd. De jeugdbewegingen betreuren het dat men via de pers ingelicht wordt over de mening van het AGB. Daarnaast klagen ze het gebrek aan transparantie en communicatie aan. De organisatie erkent het probleem en vindt dergelijk incident onaanvaardbaar. Desondanks hebben ze bedenkingen bij de manier dat het vandalisme (o.a. een gesneuvelde boom en hoogtebeperker) gelieerd wordt aan het evenement. Momenteel tracht de organisatie zoveel mogelijk te handelen om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. De organisatie vraagt een constructief gesprek te voeren in de (nabije) toekomst. Ten slotte maken ze de herverkozen politieke partij attent op hun verkiezingsbelofte: ‘Jeugdbewegingen en jeugdhuizen kunnen verder op onze steun rekenen’.

De open brief:  https://goo.gl/FWsMxY

Het bericht van Het Nieuwsblad:  https://goo.gl/wBS2Sv