Groen Melle protesteert tegen kap van 30 essen aan de Scheldeweg

Het gemeentebestuur van Melle wil 30 essen kappen langsheen de Scheldeweg. De wortels van de essen zouden het waterafvoersysteem van een lokale landbouwer verstoren. Daarnaast wijst het gemeentebestuur op de aanleg van een fietspad en de schimmelziekte waar de bomen aan lijden. Er kwam reeds verzet van de oppositiepartij Open VLD en de milieuraad. Nu klaagt Groen Melle eveneens de maatregel aan.

De Essen langsheen Scheldeweg, Het is een idyllisch zicht dat voor de verbeelding van elke Mellenaar spreekt. De bomen dreigen echter te verdwijnen na een klacht van een lokale landbouwer. Zo zouden de wortels van de essen het waterafvoersysteem van zijn landbouwpacht verstoren. De gemeenteraad ging in op dit voorstel. Zo kaderen zij het rooien van de essen binnen de aanleg van een nieuw fietspad. Daarnaast wijst het gemeentebestuur op de schimmelziekte waar de bomen aan lijden. Er zou een rechtstreekse compensatie zijn voor deze maatregelen.

De Partij Groen neemt het op voor de ‘Fraxinus excelsior Aurea’. Zij halen hierbij 5 argumenten aan om de bomen niet te laten verdwijnen uit het landschap. Groen wijst erop dat het een zeer drastische oplossing is , terwijl er alternatieven zijn. Zo lijkt het hen beter om eerst de afwatering van de gracht en de drainagebuizen na te kijken en die zo nodig vrij te maken. Door de maatregel verdwijnt een  vertrouwd en landschappelijk waardevol dorpszicht, de voorziene compensatie geeft helemaal niet dezelfde natuurbeleving. Daarnaast werden de Mellenaars niet betrokken: het openbaar onderzoek werd aangeplakt, maar verder werd g één beroep gedaan op de expertise die in Melle (o.a. in de Milieuraad) ruim aanwezig is. Tenslotte wijst de partij erop dat er geen concrete plannen zijn voor een fietspad in de Scheldeweg. De bewoners hebben geen informatie gekregen, er is geen trac é uitgetekend en er is ook niets geweten over een eventuele groenbuffer.  Opmerkingen kunnen ingediend worden in het gemeentehuis of via het omgevingsloket op de site  http://www.melle.be