Merelbeke 40 jaar De Heide / zorgdorpen en opening vernieuwde cafetaria

De Heide is een centrum voor personen met een beperking. Deze zorg is integraal, omvat alle levensdomeinen, en wordt aangeboden vanuit een breed spectrum. Het uitgangspunt en de kernwaarden waar we reeds tien jaar in geloven, blijven het ankerpunt van onze werking nl. dat we aanklampend en uitdagend willen zijn. Wat er ook met U gebeurt, we zullen naast U staan maar tegelijkertijd, wat je zelf kan moet je zelf ook doen.

De Heide staat voor sociaal ondernemerschap. Deze vorm van ondernemen wordt geschraagd op de drie grote P’s: People, Planet, Profit. Geen enkel van de pijlers is dominant of ondergeschikt: we streven naar de perfecte balans.

Zorgdorpen is een netwerkorganisatie voor personen met een zorgvraag die tijdelijk of permanent willen ondersteund worden. Op die manier proberen we iedere persoon met een zorgvraag maximale kansen te geven om te komen tot een optimale ontplooiing en deelname aan alle aspecten van het maatschappelijke leven met respect voor hun levensovertuiging, wensen en keuzes.

 

                               

Ter gelegenheid van 40 jaar De Heide werden verschillende toespraken gedaan door  Etienne Van Durme (voorzitter RVT de heide), Geert Stroobant (directeur de heide vzw en coördinator zorgdorpen), Burgemeester Filip Thienpont. Tevens werd ook de vernieuwde cafetaria geopend.

                 

Historiek

‘De Heide’ startte als centrum voor kortverblijf op 3 augustus 1978. Het terrein was vroeger in de streek rond Merelbeke gekend als ‘de vurtzak’. Dit was eigenlijk een groot, moerassig stort waar voornamelijk organisch materiaal gedumpt werd.

Halverwege de jaren tachtig evolueerde het centrum tot een instelling met een capaciteit van 40 bedden (8 bedden kortverblijf, 32 bedden bezigheidstehuis).

In 1983 bouwde men een afdeling ergo- en hydrotherapie uit.

In 1992 werden 16 nieuwe bungalows gebouwd waarin de bewoners zelfstandig kunnen wonen maar toch beroep kunnen doen op een zekere vorm van dienstverlening.

In december 2005 werd gestart met een trainingshuis waar de bewoners zelf kunnen ondervinden of ze in de toekomst in staat zouden zijn om zelfstandig te wonen. Er werd een arbeidszorgatelier en een project ’gedecentraliseerd wonen’ opgestart.

In 2007 werden op de campus 6 bungalows gebouwd. De dienst Ambulant Wonen groeide verder uit

In 2008 ontstond een samenwerkingsverband met het woon-en zorgcentrum Sint-Vincentius te Deinze. Het project ‘Huis Ten Bosse 120’ werd geboren. Dit is een zorgproject voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Begin 2009 werd het DAT-centrum (dagactiviteiten en therapie) opgestart dat instaat voor het cre ëren van een aangepast dagbestedingsaanbod voor de bewoners.

2012 Een eerste bedrijf “cvba Zorgsite Molenhoeve” werd opgericht om een verbouwing aan een bestaande vierkantshoeve met private middelen te financieren. Al vlug volgde cvba Paracur dat zowel een dienst voor thuisverpleging als een wasserij omvatte. Paracur groeit en groeit zowel op het vlak van dagbesteding (Triple A — FRA ³ZA) als op het gebied van de thuiszorg en de gezinszorg. In 2018 worden de paramedische activiteiten (verpleging, kine, ergo, …) afgesplitst is bvba Paracur Care

2015 De Ceder in Deinze wordt overgenomen en krijgt een doorstart als herstelverblijf, centrum voor toerisme voor allen en kortverblijf.

2017 “Zorgdorpen” als netwerkorganisatie ontkiemt.

2018 viering 40 jaar dienstverlening