gemeentebestuur Lierde

Voor Lierde en de Derde Partij samen in zee.

gemeentebestuur LierdeDe partij “Voor Lierde” van burgemeester Jurgen Soetens haalde met 51,3 procent van de stemmen 11 van de 17 zetels binnen. Doch zelfs met deze volstrekte meerderheid lieten ze dadelijk na de verkiezing al uitschijnen dat ze de Derde Partij eventueel mee aan boord zou nemen.

“We hadden de voorbije maanden binnen het college een zeer constructieve medewerking van Steven Vekeman (3de Partij) en ook de overige mandatarissen van de 3de Partij waren de lopende bestuursperiode steeds opbouwend in de beoordeling van vele dossiers in het belang van de Lierdenaren. Er werd dan ook vrij snel een compromis gevonden en de komende zes jaar zal Lierde dan ook worden bestuurd door een samenwerkingsverband tussen “Voor Lierde” en de “3de Partij. “ aldus de burgemeester.

Doordat de kiezer overduidelijk zijn voorkeur gaf aan Voor Lierde gaan alle uitvoerende mandaten in het college van burgemeester en schepenen natuurlijk ook naar hen. De Derde Partij  krijgt het voorzitterschap van de gemeenteraad en vertegenwoordigers in enkele  intercommunales.

Velen zullen de beslissing van de Derde Partij om mee in dit verhaal in te stappen misschien niet al te goed begrijpen.  “Voor ons was dit echt geen gemakkelijke beslissing doch uiteindelijk waren we van oordeel dat meewerken steeds beter is dan tegenwerken” stelde Steven Vekeman vanuit de Derde Partij.

Het college van burgemeester en schepenen zal bestaan uit Jurgen Soetens die burgemeester blijft, de schepenen Erna Antoine, Katelijne Scheirlinckx en Andr é Eeman met als toegevoegde schepen en tevens ook voorzitter van het Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst, Antoine Van De Maele. Andr é Eeman, die vanaf de fusie in 1976 in de gemeenteraad zit, zal maar vijf jaar zijn mandaat opnemen. Het laatste jaar van de legislatuur zal hij worden opgevolgd door Jordy De Borre.

De gemeenteraadsvoorzitter wordt Steven Vekeman.

Bestuursakkoord.

Aan het bestuursakkoord wordt door beide fracties nog volop gewerkt. Het wordt voor eind december voorgesteld.

De burgemeester lichtte wel een tipje van de sluier op en deelde mee dat de klimaatnormen en de algemene veiligheid voorop staan. Ook op gebied van sport staan er nog enkele projecten op stapel. Maar een belangrijke prioriteit binnen de komende legislatuur is zeker het behouden van de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van de gemeente. “ Wij zijn zeker geen voorstander van een fusie” aldus burgemeester Soetens.

gemeentebestuur Lierde
VOORSTE RIJ: Lu De Gelas, Pascal Cosyns, Erna Antoine, Katelijne Scheirlinckx, Andr é Eeman, Guy De Praetere ACHTERSTE RIJ: Sofie De Vliegher, Dimitri Duran, Vekeman Steven, Jurgen Soetens, Antoine Van De Maele, Filip Van Lierde, Jordy De Borre

Samenstelling gemeenteraad.

Gemeenteraadsleden “Voor Lierde” : Jurgen Soetens, Erna Antoine, Katelijne Scheirlinckx, Andr é Eeman, Antoine Van De Maele, Jordy De Borre, Lucretia De Gelas, Dimitri Duran, Sofie De Vliegher, Filip Van Lierde, Ief De Clerq

Gemeenteraadsleden “Derde Partij” : Steven Vekeman, Pascal Cosyns, Guy De Praetere

Verdeling mandaten.

Jurgen Soetens — burgemeester

 • Algemeen beleid
 • Veiligheid (politie, brandweer en preventie)
 • Interne organisatie (financi ën, ICT, personeel, dienstverlening)
 • Burgerlijke stand
 • Communicatie en participatie

 

 

 Erna Antoine — 1ste schepen

 • Jeugd- en seniorenbeleid
 • Onderwijs
 • Gezinsbeleid
 • Kinderopvang
 • Minderhedenbeleid
 • Dierenwelzijn
 • Gelijke kansenbeleid
 • Toerisme en dorpspromotie
 • Begraafplaatsenbeheer
 • Jubilea en jumelages

Katelijne Scheirlinckx — 2de schepen

 • Cultuur
 • Erfgoed
 • Monumentenzorg
 • Mobiliteit en verkeer
 • Trage wegen
 • Evenementen
 • Volksgezondheid en hygi ëne
 • Gemeente-eigendommen

Andr é Eeman — 3de schepen

Bevoegdheden:

 • Milieu-, natuur- en klimaatbeleid
 • Landbouw en duurzaamheid
 • Ruimtelijke ordening en grondgebiedszaken
 • Stedenbouw
 • Erediensten
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Recyclagepark + beheer ambachtelijke zone
 • Lokale economie

Antoine Van de Maele — voorzitter BCSD en schepen

Bevoegdheden:

 • Sociale Zaken
 • Maatschappelijke integratie
 • Huisvesting
 • Openbare werken
 • Energie en nutsvoorzieningen
 • Verenigings- en buurtleven
 • Sport

Opvolging Andr é Eeman door Jordy De Borre vanaf 1/01/2024 met volledige overname van alle bevoegdheden

Vekeman Steven — gemeenteraadsvoorzitter