Lezersbrief over N42: Men kan geen eieren bakken zonder de schaal te breken

Ik denk   dat de mensen van Open VLD en Groen! de nota over de herinrichting   van de N42 verschenen in 2017 niet grondig doorgenomen hebben .Open VLD in ” De Beiaard ” en Groen !   in een landelijke krant hebben het over een bijkomende nota waar plots een nieuw trac é naar voor geschoven wordt ,een waarbij   het te volgen traject deels op   en naast de bestaande weg zou lopen   .Ik ga er vanuit dat men met het nieuwe traject bedoeld het stuk weg vanaf het punt waar de Oude Wettersesteenweg aansluit op de N 42 , tot de rotonde over   de E 40 .Ik heb nog eens de nota 2017   herbekeken   en men heeft in de studie 3 opties behouden, optie 6, 9 en 10 .De tekening optie 6 (blz.107) laat duidelijk zien dat de bestaande weg ventweg wordt   en het nieuwe trac é daaronder .Ook duidelijk te zien dat daarvoor een serie woningen en handelszaken zouden moeten sneuvelen ,na de Gijzenzelestraat zowat de volledige   rechterzijde,( richting Wetteren).Dat zou waarschijnlijk het kostenplaatje verhogen .De 2 andere zouden slechts 1 woning opofferen . Ik lees in het artikel letterlijk dat het aan het gemeentebestuur is om hun voorkeur uit te spreken welk trac é het beste past bij hun verwachtingen(,Ik denk niet dat AWV zal eisen dat het voorgestelde trac é te nemen of te laten is).   optie 6 zal een prijskaartje hebben door onteigeningen .Opties 9 en 10   gaan dan wel met meer landbouwgrond lopen ,maar men kan geen eieren bakken zonder de schaal te breken .(Plannen te bekijken   op internet)

Deze beruchte weg, met zijn talrijke doden die er reeds gevallen zijn,   smeekt   om te worden omgevormd   tot een 2 x 2 rijvakken   .Met de middelen die men vandaag de dag heeft (computermodellen ,graaftechniek enz) moet het mogelijk zijn een moderne weg te ontwikkelen die de oude pijnpunten zo goed als mogelijk   weg werkt .Het tragere landbouwverkeer,maar die rijden ook al lang sneller dan 25 km per uur, kan bij 2 rijvakken veiliger ingehaald worden .Het risico van frontale botsingen zal daardoor ook gereduceerd worden .Ik hou steeds mijn hart vast   als prioritaire voertuigen met hoge snelheid   over het gearceerde middenstuk razen op weg naar een interventie ,met gevaar op eigen leven ,het zou voor die mensen ook een stuk veiliger zijn.

Het stokpaardje van Groen ! is de “bottleneck aan de rotonde “.In nota 2017 heeft AWV   een plan toegevoegd waarop men de rotonde   heeft omgevormd tot een turborotonde met 4   ipv .6 armen nu.(waarschijnlijk in samenhang met optie 9 en 10 )De waarheid is dat de E40 bijna zijn verzadigingspunt bereikt heeft   en het invoegen veel trager verloopt dan men zou willen.Mw Gerbosch laat een ballonnetje op om verkeer onder de rotonde te sturen .Ik vraag mij af of dit uitvoerbaar zou zijn daar de rotonde nauwelijks hoger ligt dan de vroegere brug en er een veilige marge moet zijn voor het verkeer op de onderliggende E 40   .2 andere voorstellen   van Groen! ,zijnde wisselend 2 rijstroken ’s morgens richting Wetteren en ’s avonds richting Zottegem of een middenstrook voor het openbaar vervoer zijn voor volgens mij moeilijk in praktijk te brengen

De echte bottleneck begint echter aan de Gijzenzelestraat ,daar komt men op het stuk weg dat enkel een nieuw wegdek heeft gekregen sedert WO II .Die was als ik het mij nog goed herinner in de late jaren 60 nog in kassei .en het meeste verkeer bestond toen uit tractors en karren op weg naar de veiling aan “het kruisen”Een ongeval   tussen de   aansluiting en Gijzenzelestraat en het is chaos in Kwaadbeek Moortelbosstraat Merebaaistraat en Gijzenzele centrum want dat zijn dan de enige weggetjes waarlangs men kan omleiden.

Gelet op het economisch belang   van de N42 moet men nu echt aan de slag ,het is de   toegang tot Zuid-Oost-Vlaanderen en een deel van Henegouwen .Vanaf “De Vos “tot aan de Oude Wettersesteenweg moet men enkel de bedding voor 2 bijkomende rijstroken bouwrijp maken en dan snel de “missing link “aanpakken .

De mensen van “Den anker “,waaronder ikzelf, weten al lang dat Oosterzele in 2 gedeeld is door de Geraardsbergsesteenweg ,al lang geleden dus ,wat niet wil zeggen dat men niet moeten werken   om een vlotte toegang te krijgen tot het centrum.

De politiek mag inspraak vragen maar moet de eerlijkheid hebben te vermelden   dat verscheidene scenario’s mogelijk zijn   elk met zijn voor- en nadelen. Het wordt tijd dat de spade de grond in gaat!

PS: Wanneer gaan de politieke partijen eens gaan lobbyen om de spoorlijn Gent-Sint -Pieters   Zottegem te elektrificeren   .Nu rijden er nog vervuilende dieseltreinen op die lijn.Er zijn lijnen die minder reizigers hebben maar waar elektrische treinen op rijden

De Mulder Jos é

Westrem