REBUS vzw wijst het ‘Trage Wegenplan’ van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen resoluut af.

REBUS vzw wijst het ‘Trage Wegenplan’ van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen af, dat binnenkort ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Voor Armand Matthijs — woordvoerder van REBUS — gaat dit plan niet ver genoeg en primeren persoonlijke en groepsbelangen. REBUS heeft zelf een plan klaar en vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om budgetten vrij te maken om dit plan onverkort uit te voeren.

Trage Wegenplan

Bewegings- en sport project Rebus vzw streef in Geraardsbergen sinds geruime tijd voor een autovrij netwerk van trage wegen voor rolstoelgebruikers, stappers en trappers. Buurtwegen vormen immers veilige, gezonde  en autovrije verbindingen tussen dorpen en wijken. Doodlopende straten lopen opnieuw door voor stappers en trappers. In iedere straat, wijk vinden bewoners en bezoekers de aansluiting bij een trage weg langs waar ze zich veilig kunnen verplaatsen over het ganse grondgebied en naar omliggende steden en dorpen. Onderweg passeer je langs authentieke, waardevolle landschapselementen uit het verleden.

Onlangs stelde het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen een ‘Trage Wegenplan’ voor 10 deelgemeenten van Geraardsbergen voor, dat binnenkort ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal worden gepresenteerd. REBUS vzw wijst dit plan resoluut af.

REBUS vzw wijst dit plan resoluut af.

‘Wij hebben helaas verschillende redenen om dit plan af te wijzen. De bedoeling van dit plan is ons niet duidelijk. Met het vorige beleidsplan uit 2008 werd geen rekening gehouden. Niettegenstaande het plan door verschillende natuurverenigingen, dorpsraden, landbouworganisaties en sportverenigingen werd voorbereid, primeert weer eens een aantal persoonlijke en groepsbelangen. In het plan ontbreekt ook de bekommernis om een verbinding tussen dorpen en wijken te ontwikkelen en blijven de fietsers in de kou staan. Tot slot wil ik er op wijzen dat trage wegen open moeten staan voor de voetgangers en fietsers. In het nieuwe plan worden trage wegen die onterecht werden ingepikt, ongemoeid gelaten, wat eigenlijk onwettelijk is. Er zijn ook geen concrete plannen om alle buurtwegen daadwerkelijk te onderhouden of belemmerde buurtwegen te herstellen’, zegt Armand Matthijs, voorman van REBUS vzw.

REBUS vzw roept de gemeenteraadsleden op om het plan af te keuren.

REBUS vzw pleit om het trage wegennet in al zijn glorie te herstellen en heeft een gedetailleerd plan klaarliggen. ‘De voordelen zijn onmiskenbaar groot,’ aldus Armand Matthijs, ‘Dit trage wegennet maakt gezonde, snelle en klimaatgerichte verplaatsingen mogelijk voor stappers en trappers. Bovendien is dit wegennet klimaatvriendelijk en zorgt het voor versterkende sociale contacten, een korte-keten met voedselproducenten en een netwerk voor stiller natuurtoerisme en recreatie.’

Intussen is REBUS vzw niet bij de pakken blijven zitten en heeft het een echt trage-wegennetwerk ontwikkeld. Het plan van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen schiet te kort en moet nog verder worden ontwikkeld. Armand Matthijs is duidelijk wat betreft dit plan: ‘

We vragen aan alle 31 gemeenteraadsleden om dit zogenaamd plan af te keuren. REBUS wil zich niet verbinden als ‘adviserende vereniging’ aan dit stuurloze en onwettige trage wegenplan. Om dit plan om te vormen tot een daadwerkelijk traag wegennet zijn precieze doelen, budgetten en uitvoeringstermijnen nodig.’

Julien Borremans