Jordy De Dobbeleer, OCMW-raadslid voor sp.a-Groen, lid van het Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst

N-VA laat het sociaal beleid in Ninove over aan FORZA

Jordy De Dobbeleer
Jordy De Dobbeleer, OCMW-raadslid voor sp.a-Groen, lid van het Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst heeft zijn mening weer over het artikel  Zetelverdeling Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst.

“N-VA weigert lijstverbinding met Open VLD en Laat mandaat Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst (BCSD) aan FORZA. De stappen naar een volledig extreemrechts bewind, gesteund door N-VA, zijn ingezet.”

Het was een kleine passage in een persbericht dat me deed verslikken in mijn koffie. “Uit goede bron vernamen we dat vooraf nog gepoogd is een lijstenverbinding tot stand te brengen tussen VLD en N-VA. Maar deze is niet doorgegaan.

Het dreigt technisch te worden maar een mandaat minder voor FORZA kon gebeuren via een lijstverbinding van N-VA en Open VLD, zij hadden immers restfracties over. Al even wezen we bij Samen op deze situatie en “het zou in orde komen”. Niet dus.

N-VA weigert de lijstverbinding met Open VLD en laat het mandaat aan FORZA. N-VA weigert dus een eigen mandaat, of het een vol of een half is maakt in se niet uit, ze weigert een afspraak met een democratische partij en laat dit mandaat liever aan FORZA waardoor deze alvast de helft van de mandaten binnen het BCSD krijgt.

Zetelverdeling BCSD vanaf 1/1/2019

Partij Aantal gemeenteraadsleden Aantal leden BCSD Mislukte lijstverbinding
Forza 15 4 3
Open VLD 9 2 2.5
Samen 7 2 2
N-VA 2 0 0.5
Totaal 33 8 8

 

De gevolgen van dit onder een hoedje spelen van N-VA met FORZA zijn enorm. Extreem-rechts met 40% van de stemmen heeft hierdoor de helft van de mandaten in het BCSD. De voorzitter van dit BCSD, een van de schepenen, zal dus bepalen hoe het individueel sociaal beleid er zal uit zien. Met de impasse die Ninove kent, dreigt de geheime stemming voor schepenen half januari. Als de samenwerking van N-VA en FORZA verder gezet wordt, dreigt een extreem-rechts schepencollege en hebben ze een absolute meerderheid in het sociaal comit é.

Je krijgt dus waarschijnlijk FORZA aan de macht, die beslist over leeflonen en steunen. Een partij die in zijn laatste campagneblaadje voor de verkiezingen de populistische tour opging. Ze schilderden toen Ninove als een land van melk en honing voor de asielzoeker af en het OCMW als bedeler van allerlei voordelen aan het gekleurde deel van de bevolking. Gaan zij iedereen gelijk behandelen of behouden ze bepaalde steunen voor de ‘eigen’ blanke bevolking? Gaan ze discrimeneren op achternaam? Met de steun van de Ninoofse N-VA wordt een asociaal beleid in Ninove werkelijkheid.

Het wordt nog afwachten wie die beslissende schepen wordt, maar dat Ninove zes moeilijke jaren staat te wachten, is een understatement.

X