Zetelverdeling Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur en de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, verandert de zetelverdeling van het Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst (BCSD) vanaf 1 januari 2019.

Het Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst is bevoegd voor de behandeling van individuele OCMW-dossiers buiten de politieke invloedssfeer, het bekrachtigen van dringende steun en geeft advies aan de raad voor maatschappelijk welzijn omtrent het sociaal beleid van het OCMW.

Het totaal aantal leden van het BCSD is afhankelijk van de grootte van de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad). Voor Ninove telt het BCSD 8 leden (exclusief de voorzitter) omdat de OCMW-raad 33 leden telt. Het aantal leden in het BCSD per partij wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke partij heeft binnen de OCMW-raad (Art 91 DLB). De berekening ziet er als volgt uit:

Zetelverdeling BCSD vanaf 1 januari 2019:

De aanstelling van de leden van het BCSD gebeurt tijdens de eerste vergadering van de OCMW-raad te Ninove, op 3 januari 2019.