Aannemer aangesteld voor bouw serviceflats en ontmoetingscentrum in Denderwindeke

OCMW Ninove en sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn bouwen samen een ontmoetingscentrum én 30 sociale flats  voor senioren langs de Edingsesteenweg 382, op de plaats waar vroeger het OCMW-rusthuis in Denderwindeke stond, net naast de kerk.

OCMW Ninove werkt voor deze bouwwerken samen met SHM Ninove Welzijn, een vaste partner in sociale huisvesting met de nodige expertise op het vlak van bouwen. Ninove Welzijn bouwt  en bekostigt  de flats en zal ook instaan voor het verhuur aan senioren. De sociale huisvestingsmaatschappij bouwt ook een ontmoetingscentrum voor senioren, dat zal worden  betaald met  OCMW-budget en ook zal worden uitgebaat door het OCMW. Eerder werd de bouwvergunning al toegekend. Op de OCMW-raad van 12 december werd de aanstelling van de aannemer goedgekeurd. In het voorjaar van 2019 zal worden gestart met de werken (kostprijs 5,9 miljoen euro) die, onder gunstige omstandigheden, twee jaar later zullen worden afgerond.

X