Open VLD Plus cre ëert jongerenpartij

Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 beloofde Open VLD Plus om in te zetten op jongeren. Zo stellen zij dat ‘een kind- en jeugdvriendelijke gemeente werkt aan een  leefbare gemeente. Kinderen en jongeren zijn de toekomst en één van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Waar het goed leven is voor kinderen en jongeren, is het ook goed leven voor hun ouders én grootouders.’

Naar aanleiding van onder andere deze verkiezingsbelofte en het participatieve DNA van Open VLD Plus werd  Jong VLD Oosterzele opgericht. Hiermee treedt de partij in het kielzog van Groen Oosterzele dat in april 2017 haar jongerenpartij Jong Groen oprichtte. Jong Groen werd aanvankelijk vertegenwoordigd door Nick Verleyen en Eveline Martens. Het werd meteen duidelijk dat een groot deel van de Oosterzeelse jeugd aansluiting vond bij de standpunten van deze jongerenpartij. Jong VLD Oosterzele biedt eveneens een platform voor alle jongeren die zich kunnen vinden in de standpunten van de partij. De partij kent enkele bekende gezichten die we in de aanloop van gemeenteraadsverkiezingen reeds in het straatbeeld zagen. Zo zullen de namen Kaat Pien, Ruben De Gusseme, Boo Schamp, Niels Taildeman en Louise Van Hoorde velen bekend in de oren klinken.  daarnaast werd het team versterkt door Robbe Van Grembergen, Xander De Corte en Andreas Dejaegere.

Jong VLD Oosterzele erkent dat  politiek meer dan ooit leeft onder de Oosterzeelse jeugd. Zij wensen bijgevolg hun team te versterken en zo een duidelijk signaal te geven aan de beleidsvoerders. Geïnteresseerden kunnen bijkomende informatie verkrijgen via:  jongvldoosterzele@gmail.com of via hun Facebook-pagina.

 

X