OLSA BRAKEL FREE FEESTEN

Free Feesten terug op de agenda na meer dan 15 jaar afwezigheid!

Controle voor zwaar vervoer leverde 4906,23 euro op

In samenwerking met de Vlaamse belastingdienst, de FOD Mobiliteit, de Vlaamse Wegeninspectie en de RVA werd een actie ‘Zwaar Vervoer’  op poten gezet. In totaal werden 81 voertuigen gecontroleerd waarbij 8 overtredingen werden vastgesteld, waarbij terug 4 voor drugs in het verkeer.

X