VBS 2geltje te Horebeke deed mee aan de Vogeltelweek voor scholen van Natuurpunt

Hoe is het gesteld met de vogels op Vlaamse scholen?
Staat de kauw op één? Heeft de school die het hele jaar door voedert meer vogels op haar speelplaats? Zijn er minder merels na de uitbraak van het usutuvirus?
Om een antwoord te vinden op die vragen organiseerde Natuurpunt van 21 tot 25 januari de Vogeltelweek voor scholen. De vereniging riep de hulp in van duizenden leerlingen om mee vogels te tellen in de schooltuin.
VBS 2 geltje uit Horebeke ging graag in op deze oproep en ontving op vrijdag 25 januari vogelconsulent Ludo Vanderlinden, zelf afkomstig uit Horebeke, en vogelexpert van Natuurpunt Rondom Burreken.
Meester Bart Petit en zijn 20 leerlingen kregen tijdens een infosessie de mogelijkheid om alles te leren over wilde vogels. Nadien konden ze hun kennis testen tijdens een interactieve vogelwandeling.

Vogelweek voor scholen.
Natuurpunt riep de leerlingen op om van 21 tot 25 januari minstens een halfuur post te vatten in of vlak bij de tuin om er de vogels te tellen. “Per soort noteer je het aantal verschillende vogels dat je tijdens jouw telling zag. Vermijd dezelfde vogel dubbel te tellen”, geeft Ludo Vanderlinden, vogelexpert van Natuurpunt kern Rondom Burreken, mee. De aantallen en soorten voeren ze dan na hun telling in op https://tuintelling.be/telling/9/
Op die website vinden deelnemers ook tips om vogels te herkennen en te tellen. “Ook wie nu nog weinig of zelfs geen vogels in zijn school tuin heeft, vragen we om dat te laten weten”, aldus de vogelexpert. “Zo proberen we een beter zicht te krijgen op tuinvogels op de gemiddelde Vlaamse school.”
“Een telling als de vogeltelweek levert een massa nuttige informatie op over tuinvogels in Vlaanderen”, vertelt Vanderlinden.
Welke soorten boeren achteruit? Heeft de uitbraak van het usutuvirus bij merels een invloed op de aantallen in Vlaamse tuinen? En wat is het effect van langdurig voederen in je tuin? Op die vragen hopen we een antwoord te krijgen na de telweek.

Natuurschoon aan het schoolraam
Daarnaast was de telweek ook een ideale gelegenheid om kinderen in contact te brengen met de natuur in hun omgeving en op school. “Kinderen staan er vaak versteld van welke prachtige vogels opduiken”, weet Vanderlinden. Tegelijk is het de ideale gelegenheid om het belang van voederen en een vogelvriendelijke tuin duidelijk te maken. “Er is weinig natuur in Vlaanderen en vogels vinden daarom moeilijk het voedsel dat ze nodig hebben om een winter te overleven”, zegt Ludo.

“Zelfs tijdens een zachtere winter is het belangrijk om de vogels met mondjesmaat te blijven bijvoederen. De vrieskou kan snel toeslaan en dan moeten vogels weten waar ze veilig terecht kunnen. Te lang op zoek moeten naar voedsel kan hen fataal worden, weet Vanderlinden.

Om de leerlingen op weg te zetten om vogels te herkennen kregen ze vrijdag ll. eerst een infosessie over vogels. Welke soorten zijn er , hoe kan je ze van elkaar onderscheide? Wonen ze in dorpen of in het bos?” Er valt veel te vertellen over vogels”, zegt Vanderlinden. “Het zijn boeiende dieren die bij vele kinderen de nodige nieuwsgierigheid oproepen”. Na de theorie volgde de praktijk. Dan trokken de leerlingen van het zesde de natuur in en keken ze rond om vogels waar te nemen.

X