Algemene vergadering van de ‘Orde van Triverius’in Brakel

Voorzitter Lieven Bauwens verwelkomde alle aanwezigen op de veertiende algemene vergadering van de Orde van Triverius. Hij bracht ook zijn nieuwjaarswensen over aan alle aanwezigen.

Secretaris Andr é Premereur sluit zich daarna aan bij de nieuwjaarswensen van de voorzitter.
Naar jaarlijkse gewoonte kijkt de secretaris even terug op het voorbije jaar, en werpt tegelijk een blik vooruit naar de activiteiten van 2019:
Net als het jaar voordien was Joris Tulkens de gastspreker op vrijdag 6 oktober 2018 in de leeszaal van de Brakelse bibliotheek. Zijn lezing had deze keer betrekking op zijn nieuwste boek dat als titel heeft “Wentelsteen: Erasmus en de moeizame geboorte van het Collegium Trilingue”. Tulkens behandelt daarin de fel bevochten oprichting van het Leuvense drietalencollege. Ondanks het verzet vanuit de Leuvense universiteit en zelfs een kleine studentenrevolte, werd dit “College der Dry Tonghen” toch officeel geopend in 1518. Enkele jaren later zal ook de Brakelse Hieremias de Dryvere alias Triverius er de zogenaamde gewijde talen (Grieks, Latijn, Hebreeuws) gaan studeren.
Deze activiteit werd georganiseerd in samenwerking met de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius en met de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek.
Op zondag 18 november 2018 had in zaal Ter Elst de 18de editie plaats van het jaarlijkse eetfestijn. De opkomst voor dit jaarlijkse samenzijn was deze keer beter dan vorig jaar, maar toch wordt het jaar 2018 afgesloten met een licht deficit.

=======================
Aan 2018 kleeft voor onze Orde echter ook een bijzonder donkere schaduwzijde: van niet minder dan drie leden van onze Orde hebben we vorig jaar afscheid moeten nemen, en het waren niet de minste.
Andr é Premereur: “In februari vernamen we het overlijden van Nico Boebaert. Nico was een geboren Gentenaar, en als lid van de Stichting Keizer Karel Gent, gaf hij in 2004 tijdens de historische stoet met verve gestalte aan de figuur van Hieremias Triverius Brachelius. Nico was een zeer innemend man die zijn rol met veel overgave speelde. Aangezien we niet beschikten over een afbeelding van dokter Triverius zelf, stond Nico toe dat we zijn profiel gebruikten op de medailles van de Orde. Hij was dan ook — vanaf het eerste uur — lid van de Orde. De medaille die we jaarlijks dragen is meteen een blijvend aandenken aan Nico geworden. Nico overleed op 20 februari 2018 te Zottegem. Hij werd 77 jaar.
Op 11 juni 2018 overleed Wilfried Cornette, dokter en chirurg. Wilfried was een verwoed verzamelaar van oude chirurgische instrumenten waarmee hij verschillende tentoonstellingen organiseerde. In het Triveriusjaar 2004 zette hij samen met zijn boezemvriend, onze erevoorzitter Ren é Van Ongevalle, een tentoonstelling op in het WZC Sint Franciscus te Opbrakel ’Instrumenten van pijn en hoop’. In het boek ’Hieremias Triverius Brachelius (1504-2004)’ schreef hij het hoofdstuk ’Kunstwerken van onbekende meesters’, over historische medische apparatuur. De CD “Ernst en humor in de geneeskunde”, door de werkgroep Triverius 500 uitgebracht in 2004, werd door hem samengesteld.
Omwille van zijn vele verdiensten tijdens het Triveriusjaar werd ook Wilfried Cornette tijdens de eerste algemene vergadering in 2005 opgenomen in de Orde van Triverius.
Dankzij de goodwill van Wilfried, en de inspanningen van onze voorzitter, onze ondervoorzitter en het gemeentebestuur van Brakel, werd met de verzameling chirurgische instrumenten van Wilfried Cornette de basis gelegd voor het gemeentelijk medisch-historisch museum in de kloosterkapel van de Zusters van Maria in de Kasteelstraat.
We zullen zijn aanwezigheid en zijn bijzondere humor missen op onze vergaderingen. Wilfried werd eveneens 77 jaar.
Op 10 september 2018 overleed ons medelid Jacques Van Der Zwalmen. Jacques was niet alleen beschermheer van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius, maar hij ontpopte zich tevens als een enthousiaste medewerker, die verschillende taken op zich nam in het documentatiecentrum. We hebben ook nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan als we hulp nodig hadden bij activiteiten van de Kring. Omwille van zijn inzet werd Jacques opgenomen in de Orde van Triverius tijdens de algemene vergadering van 21 januari 2012. Jacques werd geboren te Everbeek, en hij overleed er in huiselijke kring op 10 september. Hij werd 82 jaar.
Ter nagedachtenis van Nico, Wilfried en Jacques namen alle aanwezigen een korte stilte in acht.”
======================

Toch wordt er ook weer naar de toekomst gekeken, met name naar de activiteiten in 2019.
Voor de jaarlijkse voordracht in oktober hebben we de Zottegemse historicus Olivier van Rode te gast. Hij zal ons in de polyvalente zaal van de Brakelse bib een lezing geven over een andere tijdgenoot van Triverius, namelijk over Lamoraal I van Gavere, graaf van Egmont. Lamoraal werd in 1522 in Henegouwen geboren. Hij verbleef aan het Hof van keizer Karel V en was een generaal en staatsman in de Zeventien Provinci ën vlak vóór het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Lamoraal was de vierde graaf van Egmont en de eerste prins van Gavere. Samen met de graaf van Hoorne werd hij — als gevolg van het optreden van de hertog van Alva — in 1568 door onthoofding ter dood gebracht op de Brusselse Grote Markt.
Olivier van Rode zal de vraag proberen beantwoorden waarom een succesrijk edelman een zodanige aanvaring kon krijgen met zijn vorst, dat hij er — letterlijk — het hoofd bij moest verliezen.
======================
Op zondag 17 november is er dan onze jaarlijkse samenkomst met eetfestijn. Die gaat voor de negentiende keer door in zaal Ter Elst in Elst. Iedereen is uiteraard van harte uitgenodigd.
======================
Mogelijks komt er nog een activiteit bij: de kans bestaat namelijk dat tijdens “Brakel oktobert” op 6 oktober 2019 de reus Triverius boven de doopvont wordt gehouden. Dit is verder nog af te wachten.
======================

Sinds een paar jaar is het de gewoonte dat in de algemene vergadering van de Orde van Triverius ook een stand van zaken wordt gegeven met betrekking tot de evolutie en eventuele aanwinsten van het Gemeentelijk Medisch-Historisch Museum.
Ondervoorzitter Ludwig De Temmerman gaf een omstandig verslag van die stand van zaken. Belangrijke aanwinsten als een zalfpot en twee polychrome oliepotten werden plechtig onthuld door de aanwezige personaliteiten.

======================

Twee nieuwe leden in de Orde van Triverius.

Pascale Pollier kennen we al sinds het Triveriusjaar 2004 waar ze met haar bijzondere kunstwerken in belangrijke mate heeft bijgedragen tot het succes van de tentoonstelling “Instrumenten van pijn en hoop” in het Rust- en Verzorgingstehuis van Opbrakel.
Pascale probeert In haar werk kunst en wetenschap te laten samenvloeien, waarbij ze zich baseert op degelijk wetenschappelijk onderzoek; ze werkt samen met verschillende gereputeerde wetenschappers en kunstenaars, en heeft een lange lijst van tentoonstellingen op haar naam, als deelnemer of als curator.
Uit haar werk blijkt een bijzondere interesse voor Andreas Vesalius, een leerling van onze Triverius; onder meer een gezichtsreconstructie van deze wetenschapper is een ambitie van haar.
Sinds 2004 is Pascale contact blijven houden met de Geschied- en Heemkundige Kring en met onze Orde.
Omwille van haar inbreng en inzet voor onze beide verenigingen heeft het bestuur van de Orde van Triverius geoordeeld dat Pascale POLLIER in belangrijke mate heeft bijgedragen tot de verdere bekendmaking van de figuur van Triverius, en dat zij dus een valabele kandidate is om opgenomen te worden in de Orde van Triverius.

======================

Ook dokter Wim Van den Dooren is sinds het Triveriusjaar 2004 betrokken bij de werking van de Orde van Triverius en van de Geschied- en Heemkundige Kring. In dat jaar nam hij met de artsenvereniging onder meer deel aan de historische stoet .
Sindsdien is ook Wim contact blijven houden met onze beide verenigingen. Als telg van een oude Brakelse familie is hij trouwens zeer gehecht aan zijn streek en enorm geïnteresseerd — ik zou bijna zeggen: zelfs gepassioneerd — in de geschiedenis van Brakel.
Toen hij als huisarts op rust ging, is Wim een opleiding als gids gaan volgen. Die kennis en ervaring stelde hij ook ten dienste van de werking van het gemeentelijk medisch-historisch museum. Zo gidste hij in het museum onder meer al een groep studenten uit Hornu, in het Frans dus.
Ook voor de toekomst blijven we op Wim rekenen om als ervaringsdeskundige het gidsenteam in het museum blijvend te versterken.
Omwille van zijn inbreng in de activiteiten in het Triveriusjaar, zijn huidige inzet als gids in het Medisch-Historisch Museum Hieremias Triverius Brachelius, en zijn toekomstige plannen, waardoor hij verder bijdraagt tot de bekendmaking van de figuur van Triverius, heeft het bestuur van de Orde van Triverius geoordeeld dat Wim VAN DEN DOOREN een valabele kandidaat is om opgenomen te worden in de Orde van Triverius.

======================

Ook de schepen van Cultuur, de heer Marin De Valck, nam het woord. Hij had het hoofdzakelijk over het aanpakken van de problemen in het Gemeentelijk Medisch-Historisch Museum en over de al lang verwachte oprichting van een gedenkteken ter ere van de Brakelse medicus dokter de Dryvere alias Triverius. Over dit gedenkteken en over de keuze van een kunstenaar wordt nog steeds beraadslaagd.

======================

Hierna sloot voorzitter Lieven Bauwens de zitting af en nodigde iedereen uit tot de receptie.
De receptie was gesponsord door brouwerij De Graal met het Triverius-bier, en de bijhorende hapjes, de vermaarde Triverius-worstjes, werden gesponsord door beenhouwerij De Koekelaere van Elst.

======================

De zitting van de Orde werd opgeluisterd door het duo Ingrid Van Hee, piano, en Kris Mertens, bastuba.

Ingrid Van Hee is pianoleerkracht aan de kunstacademie van Brakel en Ronse, en volgt daar zelf ook nog lessen voor cello en saxofoon.

Kris Mertens is muzikaal actief in verschillende bands en muziekverenigingen. We kennen hem vooral als de enthousiaste en actieve voorzitter van de Koninklijke Harmonie De Eendracht, waar Kris ook nog mee musiceert op bastuba of basgitaar.

Ingrid en Kris leerden elkaar kennen via projecten tussen de kunstacademie en de Harmonie. Na verloop van tijd besloten ze om samen een duo te vormen in deze niet vaak voorkomende bezetting met piano en bastuba.

Sinds enkele jaren speelt Ingrid ook mee op tenorsax in de Koninklijke Harmonie De E éndracht.
Als muzikale intermezzi brachten zij op de zitting:
– Variations in olden style (d’après Bach) voor piano en tuba van Thomas Stevens : thema en eerste en tweede variatie
– vierde en vijfde variatie van “Variations in olden style (d’après Bach) voor piano en tuba van Thomas Stevens : vierde en vijfde variatie
– theme from Schindler’s list voor piano van John Williams
– Love song voor piano en tuba van Satoshi Yagisawa
en ze sloten af met de sonate in do groot (allegro moderato) voor piano van W.A. Mozart

X