Lode Bruneel: “Stakers worden misleid en belogen”

Lode Bruneel, voorzitter van Open VLD Zottegem, met een open brief over de staking.

Deze staking zal er niet toe leiden dat de koopkracht van onze gezinnen stijgt. Daarvoor zorgt het beleid van de regering. Deze staking zorgt er wel voor dat onze economie voor honderden miljoenen schade oploopt. De spreekwoordelijke koek die men eerlijker wil verdelen is net weer wat kleiner geworden. Een groter deel van een kleinere koek levert niemand winst op.

Ik ben blij dat we in een vrije samenleving wonen waar burgers op straat mogen komen om te protesteren. Ze strijden tegen onrecht! En voor meer koopkracht! Alleen vraag ik mij hier af, waar is het vermeende onrecht?

Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat het regeringsbeleid van de afgelopen jaren ertoe geleid heeft dat het beschikbaar inkomen van de Belgische gezinnen deze legislatuur met 5,2% is gestegen. Gestegen! Dit is de grootste stijging in koopkracht die de laatste decennia werd gerealiseerd. ‘Kruimels’ kan je dit toch niet noemen?

Het klopt echter wel dat deze stijging niet voor iedereen even groot is. Wie werkt wordt beloond! Alle werkenden genieten een grotere stijging in koopkracht dan al wie geniet van een uitkering. Logisch! Nergens ter wereld is het verschil tussen uitkeringen en de laagste lonen zo klein als bij ons. Daar moesten we iets aan doen.

Beste staker, laat u niet misleiden en beliegen door uw eigen vertegenwoordigers. Door te staken zal er geen groter deel van de koek naar de werknemers gaan. Zoiets kan enkel bekomen worden aan de onderhandelingstafel. uw koopkracht daalt ook niet, ze stijgt. Uw acties van vandaag cre ëren geen welvaart, ze vernietigen ze. Je beschermt de zwakken in onze samenleving niet, je maakt het enkel moeilijker om hen te steunen. Wijs daar uw vertegenwoordigers, zowel de politieke als die binnen de vakbond, even op voor ze de oorlogstrom nog eens roeren.