Offici ële opening woonzorgcentrum “Kartuizerhof”.

Burgemeester Soetens bij de opening van het woonzorgcentrum Kartuizerhof
Dagelijks verantwoordelijke Mevr. Nancy Briylant en burgemeester Jurgen Soetens tijdens de openingsreceptie van het woonzorgcentrum.

Op dinsdag 12 februari 2019 werd het woonzorgcentrum “Kartuizerhof”, gelegen aan de Kartuizersite te Sint Martens Lierde, officieel geopend.

Er waren heel wat prominenten aanwezig die de realisatie van VULPIA kwamen bewonderen. Met de nodige toespraken en een muzikale omlijsting werd het woonzorgcentrum officieel geopend.

De realisatie van dit project had heel wat voeten in de aarde doch nu het is afgewerkt zal niemand de meerwaarde dat het heeft voor de Lierdse bevolking kunnen loochenen.

Grand Caf é

Ook het “Grand Caf é” werd met deze officieel in gebruik genomen. Hier kan je dagelijks tussen 14u en 17u terecht voor een koffie, een biertje en een babbel. Deze cafetaria is toegankelijk voor zowel residenten als buitenstaanders. Ze wordt momenteel gerund door enkele vrijwilligers.

Informatie

Alle informatie in verband met opnamevoorwaarden en prijzen kan je vinden op de website  http://www.vulpia.be/woonzorgcentra/kartuizerhof-sint-martens-lierde/

Tempel 20B-20C te 9570 Lierde
tel. 055 89 03 89

Dagelijks verantwoordelijk: Nancy.Bruylant@kartuizerhof.be

opening woonzorgcentrum Kartuizerhof - muzikale omlijsting

Schepenen Erna Antoine, Katelijne Scheirlinckx en Antoine Van De Maele