2de Fase Gootje Balegem: Rioolrenovatie in bestaande riolering.

Begin 2018 werd de 1 fase afgewerkt aan de riolering Gootje, het slechte gedeeld van de riolering werd   toen vervangen. Bij de inspectie werd besloten om voor en na het nieuwe stuk riolering uitvoorzorg de riool te beschermen met een rioolkous dit staat nu op de planning.

Nu is ons de opdracht gegeven om in de bestaande riolering langs weerzijde van onze nieuw geplaatste riolering een rioolrenovatie uit te voeren. Voor deze rioolrenovatie dient de baan niet opgebroken te worden. Dit zou gebeuren door het aanbrengen van een kunststof kous in de bestaande riolering. Daar de bestaande riolering zich bevindt in het midden van de rijweg zijn wij genoodzaakt de baan tijdens de werkuren af te sluiten voor alle verkeer (met uitzondering van voetgangers en fietsers).

De planning zou als volgt verlopen:

Maandag 18 februari voorbereidende werken. Doorgaand verkeer is nog mogelijk.

Dinsdag 19 februari ruimen bestaande riolering en plaatsen pompen voor overpompen water. Geen doorgaand verkeer mogelijk tussen 7u en +/- 17u.

Woensdag 20 februari plaatsen kous een. Geen doorgaand verkeer mogelijk tussen ?u en +/- 17u.

Donderdag 21 februari plaatsen kous twee. Geen doorgaand verkeer mogelijk tussen 7u en +/- 17u.

Vrijdag 22 februari afwerken kous een en twee. Geen doorgaand verkeer mogelijk tussen ?u en +/-17u.

Als alles goed verloopt zullen deze werken vrijdag avond (22 februari) be ëindigd zijn.

De werkzone situeert zich van het rond punt tot hr. 88.

Aan de bewoners die zich in deze werkzone bevinden wensen we te vragen de wagens tijdens de werkuren

buiten de werkzone te plaatsen.

Info/contact

Elke bewoner met vragen of opmerkingen kan zich steeds richten tot onze werfleider op de werf ter plaatse of u kan telefoneren naar ons bureau op het nummer 09/369 04 66.