VVSG roept op tot participatieve gemeenteraden

Het VVSG (De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) lanceerde onlangs een projectoproep voor het dynamiseren van de gemeenteraad. De gemeenteraad speelt een belangrijke rol m.b.t. participatie. Zij is de systeemverantwoordelijke van het participatiebeleid. De gemeenteraad moet volgens het Decreet lokaal bestuur (DLB) ook het participatiereglement vastleggen en kan een cruciale rol spelen in de agenda en uitvoering van het participatiebeleid.

Het VVSG stelt vast dat in de praktijk de raad en raadsleden nauwelijks te pas komen in participatietrajecten. Anderzijds heeft de gemeenteraad het potentieel om uit te groeien tot een forum voor sterk publiek debat rond de urgente uitdagingen van de gemeente; niet alleen onder politici, maar ook met burgers, experten, lokale organisaties en ervaringsdeskundigen. Hierbij zoekt het VVSG  naar vernieuwende projecten, die een rol kunnen spelen in vernieuwende participatieprocessen aan het begin van een beleidscyclus. Experimenten kunnen gaan over: De manier waarop de gemeenteraad een rol kan opnemen in participatieve beleidsprocessen aan het begin van de beleidscyclus of de gemeenteraad die zijn eigen werking (meer) participatief maakt.

Onder de ‘gemeenteraad’ wordt binnen dit project zowel de raad als orgaan, de rol van individuele raadsleden, de gemeenteraadsvoorzitter en de commissievergaderingen verstaan. Daarnaast wordt de gemeenteraad altijd gekaderd binnen een bredere maatschappelijke omgeving.

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden door zowel gemeenteraden, gemeenteraadsvoorzitters als het college (of samen).  De kandidaat gemeenten/ gemeenteraden geven een omschrijving van het projectvoorstel waarvoor ze ondersteuning wensen met een doorlooptijd van minimum 1 maand tot maximum 12 maanden met als uiterste einddatum mei 2020.  Projecten kunnen ingediend worden ten laatste op maandag 29 april 2019 om 12 uur.