Eigenaar stelt grond ter beschikking om er volkstuintjes van te maken

Vanaf 1 maart 2019 stelt de eigenaar van “Vlaamse Volkstuintjes ’t Parksken” (Bevrijdingsstraat 43 Herzele), Hans De Winne 20 volkstuintjes ter beschikking aan de inwoners van Herzele.

Deze tuintjes zijn toegankelijk via het gemeentelijk natuurpark – rechtover de parking van de Steenoven langs het Finse looppad. Ieder tuintje heeft een oppervlakte van ongeveer 25 m2. Zij worden vergund aan de leden van de vriendenkring “Vlaamse Volkstuintjes ’t Parksken”.

Waarom een volkstuin in het centrum van Herzele?

Omdat er nood is aan volkstuinen in woonbuurten, nieuwe wijken met veel rijhuizen en appartementsgebouwen. Volkstuintjes spelen een belangrijke rol in het leven van mensen die zelf over weinig buitenruimte beschikken, maar toch interesse in het tuinieren hebben. Hun sociale rol mag niet onderschat worden. De volkstuinen van vandaag staan dan ook voor gezelligheid, recreatie en een stuk natuurbeleving in de gemeente. Bovendien stimuleren volkstuinen ook tot meer bewegen en tot het bewuster worden van gezonde voeding. Wij willen een klemtoon leggen op de samenwerking met jongeren en ouderen. Volkstuinen vormen een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en sociale groepen. Het is ook een manier om jong en oud terug voeling te laten krijgen met gezonde voeding, met smaken, met de eigen productie en herkomst van voedsel, met actief leven in de buitenlucht, met alternatieve vormen van lichaamsbeweging (tuinieren) en met een actieve levensstijl.

Tuinieren is een vrije tijdsbesteding die kan zorgen voor de nodige ontspanning. Het houdt ouderen en zieken in beweging, terwijl ze van de frisse buitenlucht kunnen genieten. Bovendien worden volkstuinen vaak bewerkt door bejaarde mannen en blijft de vraag binnen deze leeftijdscategorie het grootst. Door kleinere of gemeenschappelijke tuinen te voorzien, kan toch nog aan de behoefte worden voldaan. Veel volkstuinparken hebben door de aanwezigheid van bijzondere planten een educatieve waarde die verder benut kan worden door bijvoorbeeld het organiseren van schoolbezoeken. Zowel biologielessen als naschoolse activiteiten kunnen hiervan gebruik maken. Voorwaarde voor een geslaagd project is een ligging van de tuinen nabij een school, wat bij ons zeker het geval is.

Praktisch

Wie echt geïnteresseerd is kan meer inlichtingen (reglement) bekomen bij de voorzitter van de vriendenkring: Mark DE WINNE, Bevrijdingsstraat 43, via telefoon: 053-622339 of per e-postadres: dewinnemark@skynet.be.