Samenkomst CD&V Plus in Zwalm

Burgemeester Eric De Vriendt wil maaien beperken — ‘Zorgt voor grote CO2 besparing.’

Vorige vrijdag kwamen de trouwste militanten van CD&V Plus samen in St.-Blasius-Boekel. Tevens had de verkiezing plaats van de voorzitter.
Burgemeester Eric De Vriendt lanceerde het opmerkelijke voorstel om niet meer te maaien. “In deze tijd van klimaatmarsen zou dit een enorme winst betekenen wat betreft CO2 uitstoot in Zwalm. Tevens zou dit 70.000 euro besparen uit de gemeentekas. We zullen zien wat we gaan doen want anderzijds zullen er opmerkingen zijn: ‘ wat ne vuile boel is dit.’
Niet maaien betekent een serieuze CO2 bonus voor een gemeente als Zwalm. Ik ga dit voorleggen aan mijn coalitiepartners.”

In Zwalm zijn er ook vrijwilligers die het zwerfvuil opruimen. “Het is dweilen met de kraan open. Ik had een goede band met het kabinet van minister Joke Schauvliege. Het was deze minister die het statiegeld wou invoeren maar werd teruggefloten door haar coalitiepartners. Joke was een zeer toegankelijk minister.
Ik ben nu al twaalf jaar actief in de Zwalmse meerderheid en we mogen trots zijn als we zien wat de vooruitgang is op het gebied van waterbeheersing. ( zuivering en erosiebestrijding)
Er werd de afgelopen jaren heel wat geïnvesteerd in Zwalm.”

Een ander aandachtspunt van de kersverse burgemeester is de toenemende eenzaamheid van ouderen. Eric De Vriendt: “Het is de bedoeling om naar de mensen toe te gaan en abnormale toestanden te detecteren. De sociale dienst gaat het terrein op. De tijden zijn veranderd. Vroeger zorgde de postbode voor sociale controle.”
Op deze samenkomst werd er tevens gestemd voor een nieuwe voorzitter. Bernhard Ardaen werd verkozen met een stalinistische monsterscore van 100% als voorzitter die zich zelf opvolgt.
De voorzitter gaf hierbij nog eens toelichting over de tot stand komen van de coalitie en wees er op dat het de enige juiste beslissing was. Hij liet hierbij nog eens duidelijk uitschijnen dat de liberalen op zich lieten wachten wat aanleiding gaf tot het samengaan van deze coalitie die legitiem is en meer Zwalmnaars vertegenwoordigt ( meer dan 50%) dan een samengaan met Open Vld.

Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne kwam eveneens de afdeling een hart onder de riem steken.

X