Financi ële stimulatie en klimaatmaatregelen zijn onafscheidelijk

Test-Aankoop publiceert en verduidelijkt

Het is tegenwoordig al klimaat en energiebesparing wat de klok slaat. Vlaanderen heeft nog een lange moeilijke weg af te leggen om dit te realiseren. Je zou dan verwachten dat de Vlaamse Overheid die ettelijke tientallen miljoenen euro’s op overschot heeft, met forse tegemoetkomingen over de brug zou komen. Test-Aankoop publiceert in zijn nummer 639 van maart 2019 een compleet overzicht van dergelijke premies voor de 3 landsdelen. Ontnuchterend als je bekijkt hoe Brussel en Walloni ë het op dat vlak veel beter doen dan Vlaanderen. Een overzicht met vergelijking van de in Test-Aankoop gepubliceerde cijfers.

Brussel en Walloni ë doen het beter

Nemen we nu dakisolatie. Een groot deel van de warmte verdwijnt gewoon langs het dak omdat warmte nu eenmaal stijgt. In Vlaanderen waar nog veel daken van bestaande woningen niet geïsoleerd zijn betaalt men een subsidie van 4 euro per vierkante meter bij plaatsing door een vakman. Plaatst men zelf dan ontvangt men slechts 2 euro per vierkante meter. Schril contrast met Brussel waar men per vierkante meter 20 euro als subsidie ontvangt en Walloni ë waar de subsidie 15 euro per vierkante meter bedraagt. Zelf plaatsen levert daar nog altijd 6 euro per vierkante meter op.Voor mechanische ventilatie kan men in Vlaanderen eventueel een tegemoetkoming ontvangen maar dit moet kaderen binnen een groter geheel van de totaalrenovatiebonus. In Brussel levert dit 1250 euro of 2500 euro op aan subsidies. Spouwmuren isoleren is een maatregel die de warmte binnen houdt in de winter en buiten houdt in de zomer. In Vlaanderen ontvangt men vierkante meter 5 euro, in Walloni ë is dit 6 euro en in Brussel 8 euro, telkens per vierkante meter.

Nog isolatiepremies

In Vlaanderen ontvangt men voor isolatie van een buitenmuur langs de buitenkant of de binnenkant, 15 euro per vierkante meter. Walloni ë zet duidelijk in op een omvangrijke schilrenovatie aan de buitenkant met een premie van 25 euro per vierkante meter. In Brussel loopt de buitenrenovatie zelfs op tot 55 euro per vierkante meter. Gaat men na-isoleren aan de binnenzijde dan geeft Brussel nog steeds 20 euro subsidie per vierkante meter. Vloerisolatie levert de Vlaming 6 euro per vierkante meter op, in Walloni ë is dit 10 euro per vierkante meter en in Brussel zelfs 20 euro per vierkante meter. Voor hoogrendementsglas zijn het eenzelfde bedragen in Vlaanderen en Brussel met 10 euro per vierkante meter.

Warmtepompen

Een warmtepomp dienstig voor verwarming   installeren in Vlaanderen is gebonden aan het type van warmtepomp en de kostprijs. De Vlaming ontvangt naargelang het type 300, 800, 1500 of zelfs 4000 euro. In Brussel is er één tarief van 4250 euro evenals in Walloni ë met één tarief van 1500 euro. Elektrische boilers zijn grote elektriciteitsverslinders om het water steeds op een constante temperatuur te houden. In Vlaanderen levert een warmtepomp voor de productie van sanitair warm water 400 euro aan subsidie op. In Walloni ë bedraagt die premie met 750 euro bijna het dubbele en in Brussel ontvangt men voor installatie van dergelijke warmtepompboiler zelfs 1400 euro. Zonneboilers met panelen op het dak om warm sanitair water te produceren levert in Vlaanderen 550 euro per vierkante meter op, in Walloni ë is dit 1500 euro en in Brussel 2.500 euro per vierkante meter. Walloni ë zet volledig in op verwarming met biomassa en verstrekt daarvoor een premie van 1750 euro. In Vlaanderen ontvangen enkel een beperkt deel beschermde afnemers voor een condensatieketel op aardgas 800 euro, in Brussel is dit voor iedereen 700 euro en in Walloni ë voor elke plaatser 200 euro. Aardgas is een fossiele brandstof die zoals mazout en diesel verontreinigend is. Weet men niet goed wat de beste oplossing is om zijn energieverbruik te beperken dan geeft Brussel voor een energieaudit 400 euro aan subsidies en Walloni ë 220 euro. Dergelijke premie is onbestaande in Vlaanderen.

Klimaatbetogingen vooral in Vlaanderen  

De Vlaamse jeugd en een groot deel van de bevolking beseft maar al te goed dat het rijke Vlaanderen te weinig inspanningen levert voor het klimaat.   Het is vooral het subsidi ëringsbeleid voor energie besparende maatregelen dat te wensen overlaat in Vlaanderen. Klimaat dat is niet alleen een minister.   Alles begint en eindigt met de centen en op dat vlak schiet Vlaanderen te kort en kan het veel leren van zijn buren.

 

X