Sluikstorten langsheen de Molendreef.


Geraardsbergen. Het sluikstorten blijft een aandachtspunt. Gisteren merkte een wandelaarster op dat er langsheen de Molendreef sluikstorters aan het werk waren. Ze dumpten hun vuilnis langsheen de weg. De dame bracht de bevoegde instanties op de hoogte en plaatste een aantal foto’s op ‘Ge za va Giesbaargen aske’.

Julien Borremans

X