Toelichting van het stadsbestuur en het bestuur van het AGB Ninove (zwembad) over de arbeidsomstandigheden in het zwembad

Zwembad Kleine Dender
Rudy Corijn bij de eedaflegging als gemeenteraadslid

Donderdagavond beschuldigde gemeenteraadslid Rudy Corijn (Forza Ninove) het directiecomit é van AGB De Kleine Dender van nalatigheid omdat het al langer op de hoogte was van de problemen rond schending van de privacy van het personeel en pesterijen, vermeende inbreuken op het arbeidsreglement, maar had er helaas geen oren naar.

 

Hier een Toelichting van het stadsbestuur en het bestuur van het AGB Ninove (zwembad) over de arbeidsomstandigheden in het zwembad  

Volgens Marc Torrekens, voorzitter van het directiecomit é en schepen van Sport, lopen er al twee procedures om de feiten te onderzoeken.

Sinds januari lopen er binnen het AGB De Kleine Dender gesprekken van onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, naar aanleiding van een melding van mogelijke feiten van geweld, pesterijen of ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk ( één personeelslid   meldde zich niet goed te voelen in zijn/haar arbeidssituatie). Van dit onderzoek is nog geen eindverslag.  De directie van het AGB Ninove wacht het resultaat van dit onderzoek af alvorens actie te ondernemen.  

Dit voorval werd door een vakbondsafgevaardigde van het VSOA doorgegeven aan de Technische Inspectie Welzijn, wat leidde tot een bezoek van de inspectie eind 2018. Na dit bezoek stelde de inspectie voor om een psychosociale risicoanalyse te laten uitvoeren, waar het directiecomit é ook op in ging.   Het intakegesprek voor deze analyse vindt plaats mei 2019.
Elke werkgever in Belgi ë is er trouwens toe gehouden de nodige maatregelen te treffen om de psychosociale risico’s op het werk te voorkomen, om de schade ten gevolge van deze risico’s te voorkomen of om deze schade te beperken. Met psychosociale risico’s bedoelt men o.a. geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag. Binnen de stadsadministratie liet men dergelijk onderzoek een paar jaar geleden ook al eens uitvoeren.

Ondertussen heeft het bestuur van het AGB Ninove de vertegenwoordiger van het VSOA uitgenodigd voor een gesprek.