Paul Deprez wordt bij de pas opgerichte partij – het Alternatief – aan de deur gezet.


Geraardsbergen. De tweemansfractie – het Alternatief – is gehalveerd. Paul Deprez wordt wegens deloyaal gedrag uit de partij gezet. Voortaan vertegenwoordigt St éphan Bourlau de nieuwe partij alleen.

Na de installatievergadering – begin januari – zat het er binnen het Alternatief – een nieuw opgerichte partij – bovenarms op. St éphan Bourlau raakte in de politieraad niet verkozen en stelde dat dit aan het deloyaal gedrag van Paul Deprez lag. Deprez zou voor zijn kopman blanco hebben gestemd, waardoor een lid van het Vlaams Belang werd verkozen.
Ook tijdens de campagne waren er al twisten. Volgens Bourlau zou Deprez financi ële middelen van de partij achter hebben gehouden en zou hij onder de noemer ‘Eigen volk eerst!- campagne hebben gevoerd.

Vorige week werd een statutaire vergadering van het Alternatief bij elkaar geroepen, waarop Paul Deprez niet aanwezig was. Deprez werd door de vergadering uit de partij gezet en werd door middel van een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht.

Deprez reageert verbolgen op de gang van zaken en ontkent elke beschuldiging. In een telefonisch gesprek onderstreept hij net zijn loyale houding ten opzichte van de partij. ‘Ik heb heel wat geïnvesteerd in de partij, zowel naar inspanningen, als financieel’, laat hij weten. Paul Deprez beraadt zich over de toekomst. Voortaan zetelt hij als onafhankelijke in de gemeenteraad. Deprez sluit niet uit dat hij zich in de toekomst aansluit bij een andere fractie.

Julien Borremans