Oosterzele: Milieuweek in het teken van het klimaat

De milieuweek kent al een lange traditie in Oosterzele. Jaarlijks zet Oosterzele een specifiek thema   in de kijker. Dit jaar gaat de aandacht volledig naar het klimaat. Het thema beroert iedereen, en terecht! Niemand kan ontkennen dat we moeten handelen, niet alleen op grote schaal, maar zeker ook op kleine schaal. Steden en gemeenten spelen hierin een belangrijke rol, want veel van de CO2-uitstoot is gerelateerd aan gebouwen, verkeer, …

Geen milieuweek zonder een klassieker, namelijk de grote gemeentelijke lenteschoonmaak, ook gekend als de zwerfvuilactie. Jong en oud, groot en klein, kunnen de handen uit de mouwen steken op zaterdag 9 maart. Materiaal aanvragen, kan via omgeving@oosterzele.be of   09  363 99 34.

De strijd met zwerfvuil aanbinden kan ook door spullen te repareren in plaats van ze af te danken. Het Repair caf é Oosterzele is hiervoor de ideale locatie. De fiksers verwelkomen je graag op zaterdag 9 maart van 10 tot 16 uur in GILO Oosterzele. Ook de schoolgaande jeugd wordt niet vergeten. Tijdens de milieuweek gaan we onder andere met de Oosterzeelse scholen in dialoog over het kernthema, maar we willen verder reiken dan enkel en alleen onze scholen. De bedoeling is om zo breed mogelijk iedereen te betrekken bij het   gemeentelijk klimaatbeleid.

Noteer alvast: maandag 3 juni a.s. Nic Balthazar komt dan met zijn klimaatbetoog naar GC De Kluize!

info: Hilde Van Hecke — duurzaamheidsambtenaar  omgeving@oosterzele.be

tel. 09  362 50 09