Balegem: ANTOINE VAN DE VELDE 50 JAAR ACTEUR 1969-2019

De viering van haar 90-jarig bestaan als toneelvereniging grijpt ons toneelgezelschap aan  om enkele verdienstelijke leden te huldigen.

50 jaar acteur: Antoine Van de Velde stond als 17-jarige voor het eerst op de planken in 1969 in het blijspel ‘Paradijsvogels’ van Gaston Martens in de rol van koster. Ik kreeg de toneelmicrobe mee met de paplepel via mijn vader Lucien en andere toneelspelende familieleden waaronder mijn zus Marie-Jeanne en nonkel Gilbert Van de Velde. De beginnende, schuchtere stappen, zijn voor mij 50 jaar later uitgegroeid tot een ware passie. In 1974 werd ik bestuurslid en in 1980 secretaris wat ik tot op heden nog steeds ben. In 2013 werd ik regisseur, in opvolging van Clement Pien, de persoon aan wie ik veel te danken heb, de man die ook mijn grote leermeester was. Acteur zijn blijft mijn grote passie. In 2012 werd ik ook acteur bij toneel ‘Ontvoogding’ dat later is overgegaan in ‘Toneelgezelschap Velzeke’ alwaar ik ook sinds 2015 regisseur ben. Gedurende al die jaren was het steeds een komen en gaan van acteurs en medewerkers. Ik wil mijn eigen jubileum aangrijpen om onze volledige toneelgroep eens in de bloemetjes te zetten.

Ook onder onze medewerkers zijn er mensen met heel wat jaartjes achter hun naam, ook zij worden in de huldiging betrokken. Het is niet alleen mijn verdienste maar vooral ook de inzet van al deze mensen dat een vereniging in stand kan blijven. Dank aan iedereen die ooit deel uitmaakte van onze toneelvereniging, iedereen heeft op zijn manier bijgedragen tot wat wij vandaag zijn. Mensen van verschillende generaties die samen een mooie hobby beoefenen met enthousiasme en inzet.

Ik ben dan ook fier dat ik onder mijn algemene leiding een stukje van mijn ervaring kan meegeven aan jonge acteurs en dat ik als regisseur kan bijdragen tot een afgewerkt geheel! Bedankt voor alle mooie jaren!

Van de Velde Antoine kreeg een zeefdruk van Mechelse kunstenaar Obed Vleugels  uit de handen van Annick Casteleyn (regiomedewerkster Opendoek), en een doos cava uit handen van Burgemeester Johan Van Durme.