Bescherming Leliekapel opgeheven: “Het is jammer dat door de schuld van de stadsbesturen uit de jaren ’70, ’80 en ‘90 zo’n mooi stukje onroerend erfgoed verloren gaat”

Na jarenlange discussies en procedureslagen werd vandaag het ministerieel besluit getekend door minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) waarin de bescherming van de Leliekapel wordt opgeheven.

“Een goede zaak”, reageert Zottegems schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele (N-VA), “een verdere bescherming is noch wenselijk, noch verantwoord. De 18de-eeuwse Onze-Lieve-Vrouwkapel van Bijstand in de Leliestraat in Godveerdegem, kortweg de Leliekapel, staat al meer dan vijftig jaar te verkommeren. Ze wordt niet meer gebruikt sinds 1966, maar de dienst Onroerend Erfgoed plaatste ze op de lijst van beschermde monumenten. Hierdoor werd de stad verplicht om de kapel in haar oorspronkelijke toestand te herstellen. Maar decennialang werd de kapel verwaarloosd door de stad, tot groot ongenoegen van Onroerend Erfgoed. Het is dan ook ontegensprekelijk de verantwoordelijkheid van verschillende stadsbesturen uit het verleden dat de kapel tot een ruïne werd herschapen.”

In 2014 kwam het tot een rechtszaak waarbij Zottegem werd aangespoord om instandhoudingswerken uit te voeren en een restauratiedossier op te stellen. “Er werden stuttingswerken uitgevoerd, maar de stad bleef weigeren om de Leliekapel herop te bouwen”, aldus Diependaele. “Gezien de vergevorderde staat van verval was het op dit moment al niet meer uit te leggen die kosten nog te doen. De dienst Onroerend Erfgoed hield echter voet bij stuk en eind 2017 kwam het tot een nieuwe rechtszaak waarbij de rechtbank van eerste aanleg de stad veroordeelde tot een fikse schadevergoeding. Zover komt het gelukkig niet omdat de bescherming vandaag per ministerieel besluit van minister-president Geert Bourgeois werd opgeheven. Zottegem wordt op deze manier gespaard van een fikse gerechtelijke boete van zomaar eventjes 180 000 euro. Het is jammer dat door de schuld van de stadsbesturen uit de jaren ’70, ’80 en ‘90 zo’n mooi stukje onroerend erfgoed verloren gaat. Maar de kapel is ondertussen herschapen tot een complete bouwval. De kosten voor een restauratie zouden oplopen tot tegen de 2 miljoen euro. Als je dat bedrag afweegt tegenover de relatieve erfgoedwaarde is het niet meer uit te leggen dat je dit zou bekostigen met het belastinggeld van de burgers. Daarom is het goed dat de bescherming nu wordt opgeheven.”