De herbruikbare bekers van Leen Goossens

20/03/2019 – Zottegem – Op 28 februari ontving schepen van Leefmilieu Leen Goossens een delegatie Zottegemse klimaatspijbelaars. Nadat de studenten zichzelf kort hadden voorgesteld, polste de schepen naar de motivatie voor hun deelname aan de klimaatmarsen. Daaruit bleek dat de studenten vooral bezorgd zijn over hun toekomst.

De aanwezigen formuleerden ook  zelf enkele concrete voorstellen. E én ervan was de vraag om plastiek bekers op fuiven, evenementen en festivals te vervangen door herbruikbare bekers. “Ik gaf meteen aan dat we van dat voorstel werk gingen maken. We informeerden intussen naar een mogelijke groepsaankoop via Ilva. De aankoopprijs van zo’n herbruikbare beker komt op ongeveer 1€ per stuk. De bedoeling is dat we in een eerste fase zo’n 1.000 bekers aankopen. Na een testperiode kan ge ëvalueerd worden of bijkomende aankopen noodzakelijk zijn. De grootste moeilijkheid ligt echter in het correct wassen en drogen van de bekers. Dat is uitermate belangrijk voor de hygi ëne. We bekijken of we daarvoor kunnen samenwerken met een Zottegems bedrijf dat over een   wasstraat voor het reinigen van de herbruikbare bekers beschikt. Zodra dat aspect geregeld is, gaan we over tot aankoop van de bekers. Er zal een reglement opgesteld worden dat het ontlenen van de bekers in goede banen moet leiden. De bedoeling moet zijn dat de bekers op zo veel mogelijk evenementen worden gebruikt. We gaan er als stadbestuur bij de organisatoren van   festivals ook op aandringen om in te zetten op een duurzaam festival. Dit jaar gaat het nog maar om een aanbeveling, maar we bekijken of we dat vanaf volgend jaar kunnen verplichten.” aldus schepen Goossens

Louie van Rijsselberge van sp.a is heel tevreden over deze beslissing.

“Naar aanleiding van de samenkomst tussen enkele Zottegemse klimaatspijbelaars en de schepen van Leefmilieu, Leen Goossens, stelde onze fractie maandag op de gemeenteraad een bijkomende vraag rond het klimaatbeleid van onze stad. Daarbij stelden we ook enkele maatregelen voor. Ons voorstel tot het investeren in herbruikbare bekers werd daarbij unaniem goedgekeurd, net zoals ons voorstel om in gesprek te gaan met de NMBS en De Lijn om het openbaar vervoer in Zottegem beter op elkaar af te stemmen. We zijn tevreden dat het stadsbestuur hierin meegaat en vinden het ook positief dat de verschillende festivals in onze stad zullen worden aangezet tot het verduurzamen van hun evenement. Een goed overleg met de organisatoren is hierbij wel sterk aangeraden om het invoeren van herbruikbare bekers vlot te laten verlopen op hun festivals. Daarnaast vragen we dat het stadsbestuur deze aanzet gebruikt om ook op andere domeinen fel in te zetten met klimaat-maatregelen en zich verder te engageren om het Burgemeestersconvenant uit te voeren, een gezamenlijk klimaatsplan van 13 gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen. Om tegen 2030 de vooropgestelde CO2-vermindering van 40% te realiseren zullen er natuurlijk nog meer maatregelen nodig zijn, waarvoor de sp.a-fractie een partner zal zijn.” aldus Louie van Rijsselberge.