Installatie nieuwe politieraad.


Geraardsbergen. Dinsdagavond 19 maart vond de installatievergadering van de nieuwe politieraad van de politiezone Geraardsbergen/Lierde plaats. De nieuwe raadsleden zullen gedurende de volgende 6 jaar het mandaat van politieraadslid van de politiezone Geraardsbergen/Lierde uitoefenen en in die hoedanigheid zullen ze mee bijdragen aan de organisatie en beheer van de politiezone.

 De politiezone Geraardsbergen/Lierde is een meergemeentenzone, daarom worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake beheer en organisatie van het politiekorps uitgeoefend door de politieraad. De politieraad bestaat uit 17 leden en is evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van Lierde en Geraardsbergen, en dit op basis van bevolkingscijfers.   Burgemeester Guido De Padt van de stad Geraardsbergen en Jurgen Soetens, burgemeester van de gemeente Lierde, zijn van rechtswege lid van de politieraad. Zij worden niet meegerekend in het voornoemde aantal politieraadsleden.

Volgende personen werden verkozen als effectief lid of als opvolger van de politieraad (in alfabetische volgorde):

NAAM GEMEENTERAADSLID te
BRONSELAER Karla Geraardsbergen
COLMAN VILLAMAYOR Jimmy Geraardsbergen
COSYNS Pascal Lierde
DAUW Godelieve Geraardsbergen
DE BACKER Manu Geraardsbergen
DE BORRE Jordy Lierde
DE GEETER Bram Geraardsbergen
DE GELAS Lucretia Lierde
DE GENT Hans Geraardsbergen
DE PREZ Stephan Geraardsbergen
FREDERIC Rudy Geraardsbergen
GALLE Freddy Geraardsbergen
ROGGEMAN Ilse Geraardsbergen
VANDER MAELEN Emma Geraardsbergen
VAN DER MYNSBRUGGE Jef Geraardsbergen
VAN LANDUYT Rurik Geraardsbergen
VAN TRIMPONT Fernand Geraardsbergen

 

De voorzitter van het politiecollege, burgemeester Guido De Padt, riep de verkozen leden van de politieraad op tot de eedaflegging. De politieraad vergadert minimum 4 keer per jaar, waarvan minstens 1 keer per semester. Ook de korpschef en de politiesecretaris wonen de vergadering bij. De zittingen van de politieraad bestaan uit een openbare zitting en een eventuele geheime zitting. Het openbare gedeelte bevat alle algemene onderwerpen zoals aankopen, begroting,… Agendapunten die over personen gaan en een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy (bijvoorbeeld bevordering, ontslag,… ) worden behandeld in de geheime zitting.

Punten die gisteren reeds op de agenda stonden waren onder meer de aankoop van 2 voertuigen voor de ‘Buurtpolitie’ en het vacant verklaren van 5 functies voor inspecteur en 1 functie voor hoofdinspecteur verspreid over de verschillende diensten van het korps van Geraardsbergen/Lierde.

Na inspanning volgt ontspanning’. Daarom werd er na de zitting ook tijd uitgetrokken om — bij een hapje en een drankje — na te praten in het bijzijn van de aanwezigen waaronder ook de vrijwilligers waarmee politie Geraardsbergen/Lierde samenwerkt inzake diefstalpreventie.