Marleen Vanwildemeersch is ere – gemeenteraadslid van Zwalm

Marleen Vanwildemeersch is het eerste ere-gemeenteraadslid van de gemeente Zwalm. Dit werd unaniem beslist door de Zwalmse gemeenteraad.
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 deed Marleen niet mee.
Als eerbetoon brengen we een artikel van mei 2018.
Marleen Vanwildemeersch kapt met de actieve politiek
Marleen Vanwildemeersch stopt met aan politiek doen en is geen kandidaat meer voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.
Marleen VWM: “In oktober 1988 was ik voor de eerste maal kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ik kreeg het vertrouwen van de kiezer , en dit was ook zo in de daaropvolgende legislature: 1994, 2000,2006 en 2012.. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen ben ik geen kandidaat meer want ik wil de jongeren de kans geven om de toekomst van Zwalm verder uit te bouwen.
Ik kijk tevreden terug op die periode. Ik heb drie meerderheden meegemaakt, waarvan twee als oppositieraadslid (onder de burgemeesters Eeckhout en De Colfmacker) en in één ervan als lid van de meerderheid (Bruno Tuybens) waarbij ik 3 jaar schepen was.”
Op alle plaatsen verkozen
Marleen VWM: “Ik heb op alle mogelijke plaatsen gestaan op een lijst maar telkens was ik verkozen. Ik ben daar eerder dankbaar dan fier over. Ik heb gedurende die ganse periode, in om het even welke constellatie, getracht te handelen in het belang van onze gemeente en haar burgers.”
Politiek heeft zijn wetmatigheden
Marleen VWM: “ Politiek heeft zijn wetmatigheden. Meerderheden denken teveel aan hun eigen en denken dat zij steeds de waarheid in petto hebben.
Wie denkt dat de beste idee ën van de oppositie altijd minder waard zijn dan de voorstellen van de meerderheid doet de waarheid geweld aan. Ik heb dat meermaals meegemaakt en dit fanatisme, samen met de soms ongebreidelde persoonlijke ambitie van sommige mandatarissen, zijn de minpunten die ik in de voorbije jaren rondom mij zag.”
Dankbaar
Marleen VWM: “Toch wil ik dit overstijgen en blijf ik erbij dat ik echt dankbaar en tevreden ben dat ik 5x na mekaar verkozen werd en mij ten dienste kon stellen . Ik hoop dan ook dat diegene die verkozen worden in oktober 2018 , hun beloften – die nav de verkiezingen kenbaar gemaakt worden – zullen houden en dat de meerderheid de oppositie au serieux zal nemen. en dit in het belang van alle Zwalmse inwoners. Zou het in Zwalm echt niet mogelijk zijn, dat voorstellen beoordeeld worden op de inhoud en de goedkeuring niet afhankelijjk is van de persoon die het voorstel aanbrengt ? Ik ben benieuwd.….”

 

Foto’s enkele foto’s uit het archief

De eerste foto kregen we van louis Ide

X