©Sophie Richez - Schepen van economie en werk, parkeerbeleid, toerisme, Europese aangelegenheden, technische uitvoeringsdienst en landbouw

Stad Ninove organiseerde Starters- en innovatieavond

Detailhandelsbeleid en handelsversterkende maatregelen Stad Ninove door retailexpert Willem De Laat

Ninove wil actief inzetten op het verbeteren van haar handelskern. De stad maakte hiervoor een strategische commercieel plan op met daarin verschillende acties.

1. Organisatie, onderlinge samenwerking en winkelbeleving

Afbakening winkelgebieden
Ninove heeft twee winkelgebieden:
Kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever. Door deze opdeling kan de stad ruimtelijk focussen op investeringen, acties en reglementen. In het kernwinkelgebied Centrum Ninove werd ook in kaart gebracht welke straten uit overwegend detailhandel of horeca bestaan. Deze afbakening diende als basis voor de   zonering/tarifering van de solidariteitsbijdrage.

Solidariteitsbijdrage en vzw Ninoverend
Vzw Ninoverend is een samenwerking tussen de stad en haar handelaars. De vzw zal initiatieven ontwikkelen die de handelskern aantrekkelijker maken en Ninove versterken als shoppingstad. De stad vraagt aan haar handelaars een solidariteitsbijdrage, die de vzw gebruikt voor de organisatie van evenementen en promotionele acties.

Premie voor de renovatie van handelspanden
Eigenaars of huurders met een handelspand in het kernwinkelgebied Centrum Ninove of winkelgebied Rechteroever kunnen bij de stad een premie aanvragen voor de renovatie
van de gevel (7.500 euro) of voor de winkelinrichting (5.000 euro).

Doorsteek Bever- en Kaardeloodstraat
De stad wil de historische handelskern verbinden met het Ninia Shopping Center via een voetgangersverbinding met etalages tussen de Kaardeloodstraat en de Beverstraat. De doorsteek zal shoppers vanuit het Ninia Shopping Center gemakkelijker laten doorstromen
naar de handelskern.

2. Bestrijden leegstand

Leegstaande handels-panden maken het winkelgebied minder aantrekkelijk. De stad wil de leegstand in haar handelskern dan ook terugschroeven. Hiervoor werd er een belasting en een premie ingevoerd.

3. Aantrekken nieuwe winkelconcepten

De stad geeft handelaars met vernieuwende winkelconcepten daarom de kans hun idee uit te testen in de start-upwinkel van de stad. Dit handelspand ligt midden in het kernwinkelgebied (Oudstrijdersplein), je kan het huren van de stad voor een periode van min. 4 maanden tot max. 1

4. Promotie lokaal shoppen

Met de stedelijke geschenkbon wil de stad haar inwoners zoveel mogelijk aanzetten tot lokaal shoppen.

5. Bereikbaarheid en parkeren

Shoppers willen makkelijk en zo goedkoop mogelijk parkeren. De stad kwam hierin tegemoet door het plaatsen van bewegwijzering naar goedkope (of gratis) centrumparkings, het invoeren van SMS-parkeren en Shop & Go-zones waar je een half uur gratis kan parkeren.