Burgemeester Tania De Jonge toonde met fierheid het charter

Ninove ondertekende het charter ‘Gezonde gemeente’

Burgemeester Tania De Jonge toonde met fierheid het charter

‘Gezonde Gemeente’ is een initiatief van het Vlaamse Instituut Gezond Leven en de Vlaamse logo’s, met als nauw betrokken partners de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) met de steun van de Vlaamse overheid.

Op 1 april 2019 in het CC Belgica te Dendermonde maakten de lokale besturen hun hernieuwd engagement kenbaar door ondertekening van het Charter Gezonde Gemeente. De Gezonde Gemeenten, waaronder Ninove, streven ernaar de gezonde keuze de meest gemakkelijke keuze te maken voor iedereen én prioriteiten het wegwerken van gezondheidsongelijkheid.

Logo Dender vzw neemt het engagement om haar 12 steden en gemeenten in dit kader te coachen op maat van hun doelstellingen, mogelijkheden en draagkracht. Logo Dender vzw spoort aan om gezondheid volwaardig te integreren als doelstelling in het lokale meerjarenplan 2020-2025, als rode draad voor verschillende beleidsdomeinen heen.

De stuurgroepen Gezonde Gemeente zullen vanaf nu, op basis van lokale noden en inspelend op actuele tendensen, concrete gezondheidscampagnes uitwerken voor hun burgers en personeel, ingebed in een structureel gezondheidsbeleid, gedragen door de verschillende gemeentelijke diensten. Zo wordt Gezonde Gemeente ook echt een duidelijk tastbaar verhaal!

X