OLSA BRAKEL FREE FEESTEN

Free Feesten terug op de agenda na meer dan 15 jaar afwezigheid!

Twee sterke Open Vld vrouwen vol ambitie voor de komende verkiezingen

Kristin VanGeyte en Caroline De Padt, de Geraardsbergse Open Vld gezichten voor de komende verkiezingen

Caroline en Kristin trekken als een hecht team naar de verkiezingen en hopen het verschil te kunnen maken in de   stad waar hun hart ligt.

Het Vlaams en federaal niveau hebben immers veel impact op lokale besturen. Via hun engagement willen ze vechten voor een samenleving die werkt en samenwerkt, voor iedereen.

Caroline De Padt, was gedurende meerdere jaren provincieraadslid en behaalde in het verleden bij elke verkiezing zeer goede resultaten.

Ze staat met beide voeten op de grond. Als zelfstandige Axa-bankagent en onafhankelijke verzekeringsmakelaar wordt ze dagelijks geconfronteerd met het wel, maar ook met het wee van burgers en bedrijven.

Haar grootste fan is haar zoontje Cas, van bijna drie. Hij is haar belangrijkste drijfveer om actief mee te ijveren voor meer evenwicht tussen werk, zorg en vrije tijd.

Alleenstaande Belgen zonder kinderen zijn de zwaarst belaste personen van heel West-Europa. De problematiek van alleenstaanden en eenoudergezinnen moet uitdrukkelijk op de volgende regeringstafel komen. De onuitputtelijke regelgevingen die bovenal onoverzichtelijk zijn, vindt ze eerder remmend dan een stimulans, vooral voor mensen die willen werken! En wie wil werken mag niet bestraft worden door de hoge belastingdruk. De taxshift moet de lasten op arbeid verder verlagen.

Caroline heeft als mede-lijstduwer (19e plaats) een echte strijdplaats en wil dankzij voorkeurstemmen een zetel in de Kamer van Volksvertegenwoordigersbehalen.

Kristin Vangeyte is voltijds schepen en voor de 2de legislatuur verkozen in Geraardsbergen.

Ze is momenteel sterk begaan met sociale bevoegdheden nl., ouderenbeleid en -zorg, eenzaamheid, mantelzorg, dienstencentrum, assistentiewoningen, dagcentrum, burgerparticipatie en dorpsraden, integratie, gelijke kansen en vrijwilligerswerk.  Het Vlaamse niveau moet zich ook met deze problematieken meer en beter bezighouden.

Kristin maakt deel uit van de Raad van Bestuur van het ASZ (Aalst- Geraardsbergen- Wetteren).

Gehuwd met dr. Alex Van Snick en mama van Elyn.

Kandidaten uit Geraardsbergen

Lijstnummer Open Vld 3  

Kandidaat Vlaams Parlement — Oost-Vlaanderen
Plaats 24 Kristin Vangeyte

Kandidaat Kamer van Volksvertegenwoordigers — Oost-Vlaanderen
Plaats 19 Caroline De Padt

 

X