Paul Pardon is kandidaat voor het Vlaams Parlement op 26 mei.


Geraardsbergen. Gemeenteraadslid Paul Pardon neemt op 26 mei deel aan de verkiezingen. Paul Pardon op plaats 8 op de Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement.

Paul Pardon – gemeenteraadslid voor de CD&V – is arts en expert crisisbeheer bij het ministerie van volksgezondheid. Paul Pardon: ‘Als dokter in het ziekenhuis van Geraardsbergen, expert crisisbeheer bij het ministerie van Volksgezondheid en humanitair vrijwilliger, o.a. met B-FAST en het Rode Kruis,   ben ik mij ten volle bewust van het belang van een goede zorg en gezondheid in een veilige en betrouwbare omgeving en dit voor ieder van ons. Naast het streven naar levenskwaliteit wil ik mij daarom met dezelfde gedrevenheid ook inzetten voor veilige fietswegen, goed onderwijs, het behoud van de open ruimte, niet enkel voor recreatie en natuur maar ook voor de landbouw, een sector die onmisbaar is voor een gezonde voedselproductie.’

Pardon wordt gedreven door de waarden die verbinden en gebaseerd zijn op verstandhouding en respect. ‘Ik wil aandacht hebben voor datgene dat de harten van de mensen raakt, opdat iedereen graag en goed in Vlaanderen kan leven. Kan ik op uw steun rekenen?’

De redactie van De Beiaard vroeg Jef Van der Mynsbrugge – gemeenteraadslid voor de CD&V en kandidaat op de Oost-Vlaamse CD&V-lijst voor de Federale Kamer – maar hij gaf niet thuis.

Julien Borremans

X